Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Vizovice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vizovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 30Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let (Ambulantní - Cilová skupina je omezena do 21 let.)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Masarykovo nám. 418, 76312 Vizovice
Telefon:770 136 809
Email:vizovice@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve Vizovicích a okolí ve věku 7 - 21 let. Jedná se o děti a mládež, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopní čelit vlastními silami nebo v rodině.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Střediska Naděje Vizovice je vytvořit dětem a mládeži z Vizovic a okolí přátelský prostor pro trávení volného času, poskytovat pomoc a informace při řešení obtížných situací a podpořit je při navazování zdravých sociálních vztahů.

Cílem sociální služby je, aby každý klient mohl prostřednictvím služby řešit některou z následujících oblastí:

  • předcházení zdravotních a sociálních rizik souvisejících se způsobem trávení volného času
  • postupné kroky při řešení nepříznivých sociálních situací
  • sociální začlenění do skupiny vrstevníků a společnosti

 

3. Nabízené činnosti

Ve Středisku Naděje Vizovice poskytujeme dětem a mládeži podporu a poradenství ve složitých životních situacích. pomoc při školní přípravě, podporu zdravých mezilidských vztahů, preventivní programy, volnočasové aktivity. K dispozici je hudební a keramická dílna, dílna vaření.

Služba je poskytována na základě ústní dohody, klient nemusí sdělovat své jméno ani další osobní údaje.

 

4. Specifika služby

Sociální služba je poskytována ambulantně (v nízkoprahovém klubu).

  • Identifikátor sociální služby: 1146538
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 03.10.2003

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 13:00 - 19:00
Středa: 13:00 - 19:00
Čtvrtek: 13:00 - 19:00
Pátek: 13:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:renata.gabrhelikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Středisko Naděje VizoviceStředisko Naděje Vizovice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce