Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Vsetín - Rokytnice

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Terénní - Služba je určena lidem od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rokytnice 327, 75501 Vsetín
Telefon:771 135 677
Email:asistence.vsetin@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba osobní asistence je určena lidem s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením postižením ve věku od 15 let. Je poskytována na území obce s rozšřenou působností Vsetín.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je placená terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, kde člověk s hendikepem potřebuje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem osobní asistence je pomoci lidem se zdravotním postižením k tomu, aby mohli žít doma a nemuseli využívat pobytovou službu. Ve spolupráci s klientem služby vytváříme příležitosti a podporujeme to, aby:

 • měl možnost se navzdory svému zdravotnímu omezení zapojit do běžného života (pracovat, bydlet ve své domácnosti, nakupovat v obchodech, vzdělávat se, využívat veřejných služeb),
 • vytvářel a rozvíjel mezilidské vztahy a měl kontakt se svými blízkými (rodinou, přáteli, známými),
 • aktivně trávil svůj volný čas a měl prostor pro seberealizaci.

3. Nabízené činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při použití WC,
 • pomoc při zajištění stravy:
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  • nákupy a běžné pochůzky,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pomoc a podpora rodině v péči,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3646542
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.04.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník služeb je k dispozici na: www.nadeje.cz/vsetin/osobni_asistence

 

 

 

 

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava osobním autem (s bezbariérovou úpravou).

Vše dle skutečných nákladů.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Otrokovice

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce