Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Vsetín-Rokytnice

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rokytnice 327, 75501 Vsetín
Telefon:775 889 684
Email:michaela.petrekova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba osobní asistence je určena lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 19 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Osobní asistence je druh péče o osoby s postižením, poskytovaný terénní formou. Je výjimečná tím, že uživatel si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít.

Pokud je schopnost jedince samostatně realizovat každodenní činnosti, přiměřeně svému věku, omezena či znemožněna, potřebuje pomoc druhé osoby. Osobní asistent vykonává pro uživatele jen takové činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by uživatel dělal sám, pokud by mohl. Pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám, s ohledem na své postižení, nezvládl.

Cílem osobní asistence je, aby uživatel:

 • měl s podporou asistenta možnost zajistit ty běžné úkony o vlastní osobu, které si není schopen zajistit vlastními silami,
 • měl s podporou asistenta větší možnost pohybu,
 • měl zprostředkován kontakt se svým okolím (rodina, přátelé, známí, jiné sociální skupiny),
 • aby se navzdory svému zdravotnímu stavu mohl zapojit do běžného života (pracovat, bydlet ve svoji domácnosti, stýkat se přáteli, nakupovat v obchodech, vzdělávat se, využívat veřejných služeb, aktivně trávit svůj volný čas aj.),
 • přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností uživatele způsobené zdravotním postižením.

3. Nabízené činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při použití WC,
 • pomoc při zajištění stravy:
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
  • nákupy a běžné pochůzky,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pomoc a podpora rodině v péči,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3646542
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.04.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník služeb je k dispozici na: www.nadeje.cz/vsetin/osobni_asistence

 

 

 

 

 

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:577 112 983
Email:pavel.polak@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce