Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Vsetín - Rokytnice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 15 -ti let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rokytnice 327, 75501 Vsetín
Telefon:775 889 694
Email:dilna.vsetin@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nadějné dílny ve Vsetíně je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále pak podporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

3. Nabízené činnosti

Jakmile zájemce podepíše smlouvu a začne docházet do Nadějné dílny, stává se klientem sociální služby. Adaptační období ve službě je stanoveno na 35 návštěv dle předpokládané frekvence docházení (cca 4 měsíce při docházení 2x týdně, 3 měsíce – 3x nebo 4x týdně, 2 měsíce – 5x týdně). Minimální frekvence docházení do služby je stanovena 2x týdně.
Rozsah a způsob podpory je dojednáván, vyhodnocován a přehodnocován v individuálním plánu.
Uplatňujeme přístup zaměřený na člověka – v centru pozornosti pracovníků je člověk (klient) takový, jaký je, jeho specifická přání, názory a to, co je důležité právě pro něj. Klient je podporován v aktivním ovlivňování svého života.
Podpora je poskytována v souladu s posláním, cíli a zásadami sociální služby.
Ke klientům přistupujeme individuálně. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který zná nejlépe jeho potřeby.


Nadějná dílna nabízí tyto pracovní programy, které mohou být propojeny:

1. Výtvarník:

 • zhotovování výrobků v keramické, textilní a výtvarné dílně, které prodáme na jarmarku, nebo jsou na zakázku.

2. Hospodář/ zahradník:

 • starost o zvířata a zahradu,
 • pěstování a zpracování plodin,
 • úklid a péče o domácnost.

3. Řemeslník

 • činnosti v dřevařské dílně (restaurování nábytků) - práce se dřevem, kovem, čalounění,
 • drobné údržbářské práce,
 • zhotovování jednoduchých manuálních zakázek (kompletace, třízení).

V sociálně terapeutické dílně je podpora klientům zajišťována v těchto základních činnostech:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • klienti mohou využít odebírání obědů dovážených ze dvou restaurací, anebo si zajistit oběd dle svých vlastních preferencí (donesený oběd z domu lze ve službě ohřát)
  • v případě zájmu může klient odebírat svačinu, podílet se na výběru a přípravě svačiny.
  • Tuto zajištěnou stravu si klient hradí, následující měsíc dostane fakturu k proplacení.
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
  • nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 9369393
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.08.2016

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:00 - 15:00
Pondělí: 7:00 - 15:00
Pondělí: 7:00 - 15:00
Pondělí: 7:00 - 15:00
Pondělí: 7:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:577 112 983
Email:pavel.polak@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce