Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Vsetín - Sychrov

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 11Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:MUDr. Františka Sovy 61, 75501 Vsetín
Telefon:775 889 684
Email:stacionar.vsetin@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba denního stacionáře je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POMÁHÁME LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZVLÁDAT KAŽDODENNÍ ŽIVOT.

ROZVÍJÍME JEJICH SOBĚSTAČNOST A DOVEDNOSTI.

POMÁHÁME JIM ZAPOJIT SE DO SPOLEČNOSTI,

ABY MOHLI ŽÍT PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ,

CO NEJVÍC JAKO JINÍ DOSPĚLÍ LIDÉ.

DĚLÁME TO TAK, JAK KAŽDÝ POTŘEBUJE,

PODLE TOHO, JAK SE SPOLU DOMLUVÍME.

 

Cíle poskytované služby:

 • pomoc a podpora při zajištění a naplňování základních životních potřeb,
 • pomoc a podpora při budování kvalitních vztahů,
 • navázání funkční spolupráce s rodinou, blízkými ve prospěch klienta,
 • využívání zdrojů a výhod života v běžné komunitě/ společnosti,
 • upevňování a rozvoj dovedností a schopností uživatele, vedoucí k soběstačnosti a samostatnosti.

3. Nabízené činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: je zajišťována dle potřeb a požadavků uživatele s maximální podporou samostatnosti. Jedná se o pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití aj.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajišťujeme pomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC, a to dle potřeb a požadavků uživatele s maximální podporou samostatnosti a zajištění soukromí.
 • Poskytnutí stravy: nabízíme uživatelům zajištění obědu od externího dodavatele. V případě zájmu umožníme také zajištění dopolední svačiny.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: obsahem těchto činností je výchova a vzdělávání v širším slova smyslu, což vede k podpoře a k rozvoji uživatelů v jeho schopnostech a dovednostech. Součástí činností je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Cílem udržování a prohlubování získaných znalostí, schopností a dovedností je co nejširší začlenění uživatele do běžného života.
 • Sociálně terapeutické činnosti: vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pracovníci jsou nápomocni při prosazování práv a zájmů uživatele, zejména při komunikaci mezi uživatelem a rodičem, či uživatelem a organizací, případně při komunikaci s úřady.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pracovníci podporují klienty ve využívání služeb mimo prostory stacionáře. Doprovází je na běžné společenské a kulturní akce ve městě a okolí (např. doprovod do solné jeskyně, kavárny, restaurace, koncert, výstavu, knihovny). Zajišťujeme procházky do okolí (jedná se o trénink cestování různými druhy dopravních prostředků a chování v různých sociálních situacích).

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 6965352
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.05.2002

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:00 - 15:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 15:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník služeb je k dispozici na: www.nadeje.cz/vsetin/denni_stacionar_sychrov

 

Fakultativní činnosti

ANO

Rekreační pobyt

Masáže

Muzikoterapie

Canisterapie

Doprava osobním autem (s bezbariérovou úpravou)

Vše dle skutečných nákladů.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Otrokovice

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:733 117 626
Email:lukas.silc@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce