Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Vsetín-Sychrov

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 16Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:MUDr. Františka Sovy 61, 75501 Vsetín
Telefon:775 889 684
Email:michaela.petrekova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba denního stacionáře je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním “Střediska Naděje - Sychrov, denního stacionáře” je prostřednictvím sociální služby zlepšit kvalitu života lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Naším posláním je těmto lidem nabídnout fyzickou i psychickou pomoc a podporu v důstojném prostředí, vést je k samostatnosti a soběstačnosti, podpořit je v jejich schopnostech a dovednostech, které jim lépe pomohou překonat jejich handicap. Chceme pomoci těmto lidem, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžné společnosti, kam patří rodina, přátelé, lidé se sousedství, zájmové spolky a sdružení, a aby se jejich život podobal v maximální míře obvyklému životu. Našim posláním je i odlehčit rodinám v péči o své blízké.

3. Nabízené činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: je zajišťována dle potřeb a požadavků uživatele s maximální podporou samostatnosti. Jedná se o pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití aj.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajišťujeme pomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC, a to dle potřeb a požadavků uživatele s maximální podporou samostatnosti a zajištění soukromí.
 • Poskytnutí stravy: stacionář nabízí uživatelům zajištění stravy a pitný režim.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: obsahem těchto činností je výchova a vzdělávání v širším slova smyslu, což vede k podpoře a k rozvoji uživatelů v jeho schopnostech a dovednostech. Součástí činností je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Cílem udržování a prohlubování získaných znalostí, schopností a dovedností je co nejširší začlenění uživatele do běžného života.
 • Sociálně terapeutické činnosti: vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pracovníci jsou nápomocni při prosazování práv a zájmů uživatele, zejména při komunikaci mezi uživatelem a rodičem, či uživatelem a organizací, případně při komunikaci s úřady.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: organizujeme společná setkání (zahradní slavnost, vánoční besídka, velikonoční setkání, Den bezbariér, Veselé vsetínské vozíčky aj.) Dále se zúčastňujeme různých společenských akcí, spolupořádáme pro veřejnost výstavu prací našich uživatelů na slavnostní vernisáži, navštěvujeme divadla, chodíme na pravidelné vycházky, výlety po okolí, navštěvujeme přidružené organizace aj.).

4. Specifika služby

Služba má kapacitu max. 16 klientů v jednu chvíli.

 • Identifikátor sociální služby: 6965352
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.05.2002

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 6:30 - 15:30
Úterý: 6:30 - 15:30
Středa: 6:30 - 15:30
Čtvrtek: 6:30 - 15:30
Pátek: 6:30 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník služeb je k dispozici na: www.nadeje.cz/vsetin/denni_stacionar_sychrov

 

Fakultativní činnosti

ANO

Rekreační pobyt dle skutečných nákladů

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:577 112 983
Email:pavel.polak@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce