Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlínský kraj

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 60Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Bratří Sousedíků 349, 76001 Zlín
Telefon:577 006 811
Email:zlin@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:Díly IV 3692, 76001 Zlín
Adresa:Na Honech I 5540, 76005 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně terapeutická dílna - Služba je určena dospělým občanům s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v nepříznivé sociální situaci, bez ohledu na trvalé bydliště.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem sociální služby je pomoci dospělým lidem s mentálním postižením při rozvoji pracovních dovedností a návyků, podpořit jejich schopnosti pro samostatný život a pracovní uplatnění.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba nabízí podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, které pomohou zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce a v chráněných dílnách, smysluplnou, pravidelnou a užitečnou činnost. Klienti mohou využívat košíkářskou a galanterní dílnu, nebo se učit jednoduché kompletovací práce.

Pomoc při osobní hygieně, zajistíme oběd, pomůžeme se nácvikem zvládání péče o vlastní osobu. Klient zde najde společnost přátel a spolupracovníků.

 

 

4. Specifika služby

Specifika služby:

Zařízení se nespecializuje na poskytování služeb:

Osobám s těžkými smyslovými (zrakovými a sluchovými) vadami.

Osobám vyžadující péči v rozsahu služby osobní asistence.

Zařízení nemá bezbariérový přístup.

 

Služby nemůžeme poskytnout:

Osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

Osobám, jejichž zdravotní či duševní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializovanou péči.

Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

  • Identifikátor sociální služby: 3376388
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.04.1992

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:renata.gabrhelikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Košíkářská dílnaPletení košíkůVýrobky galanterní a košíkářské dílny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce