Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Zlín - Kvítková

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Terénní - Lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.)


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kvítková 4703, 76001 Zlín
Telefon:770 136 809
Email:zlin@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Občané Zlína a okolních obcí (ORP Zlín) s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 

Podporujeme lidi s mentálním postižením v dosahování samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech běžného života. Sociální službu poskytujeme terénní formou - v domácnosti klienta, na jeho pracovišti, případně na jiných místech veřejného prostoru. Pomáháme klientovi, aby mohl žít srovnatelný život jako jeho vrstevníci.

3. Nabízené činnosti

 ZÁKON o sociálních službách 108/2006

Služba poskytovaná formou terénní obsahuje tyto základní činnosti:

 a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 2874957
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:renata.gabrhelikova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce