Jak pracovat s katalogem

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - Rodina s dítětem se zdravotním postižením od narození do 7 let věku)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let (Terénní - do 7 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Chlumská 453, 76302 Zlín
Telefon:739 777 729
Email:educo@ranapecezlin.cz
Web:www.ranapecezlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to:

-        dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání střediska rané péče je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji.

Cíle :

·        Dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dětí v přirozeném domácím prostředí.

·        Provést rodiny v období nepříznivé situace a dovést je k jejich samostatnosti.

·        Zvýšit informovanost a povědomí o službě rané péče.

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby

Podpora rodin, provázení rodin v období raného věku dítěte

Podpora vývoje dětí, praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dětmi, metodické vedení rodičů

Půjčování hraček, didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné literatury

Sociálně-právní poradenství, školské poradenství, pomoc a doprovod při jednání s úřady a institucemi

Zprostředkování kontaktů (rodina, instituce, odborní pracovníci)

Společné aktivity (semináře pro rodiče, setkání rodin,..)

                                                      

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 5397990
  • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 07.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

26986728

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Chlumská 453, 76302 Zlín
Telefon:603 874 174
Email:educo@ranapecezlin.cz
Web:www.ranapecezlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce