Jak pracovat s katalogem

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP), Uherský Brod (ORP), Zlín (ORP), Luhačovice (ORP), Valašské Klobouky (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nerudova 321, 60200 Brno
Telefon:
Email:
Web:www.ranapece.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Středisko rané péče SPRP Brno - Služby rané péče jsou určeny rodinám dětí se zrakovým a zrakovým/kombinovaným postižením ve věku do 7 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Společnost pro ranou péči poskytuje prostřednictvím Střediska rané péče SPRP Brno odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Cíle:

 • Rodiče dětí se zdravotním postižením v raném věku získávají podporu a služby rané péče výhradně v domácím prostředí.
 • Rodiče dětí se zdravotním postižením mají včas po zjištění postižení informace, podporu a komplexní služby rané péče.
 • Rodiče se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte se zdravotním postižením.
 • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti se zdravotním postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina pro to potřebuje podporu společnosti

3. Nabízené činnosti

Mezi služby rané péče se standadně řadí:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje dítěte
 • informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě
 • sociálně-terapeutické činnosti: zprostředkování a výměna zkušeností, instruktáže, pořádání setkání a kurzů pro rodiny, podpůrné programy pro matky, caremanagement
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: prosazování práv rodičů dětí s postižením a prosazování terénní služby jako práva na služby v přirozeném prostředí - podpora svépomoných aktivit, podpora začlenění do komunity, podpora spolupráe se zdravotními a vzdělávacími programy a institucemi ve prospěch komplexní péče o cílovou skupinu
 • S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování služby, které předchází vstupní jednání se zájemcem o službu.

4. Specifika služby

Služba je poskytována terénní formou, v domácím prostředí dítěte se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Poradkyně rané péče poskytují konzultace 4-12 x ročně. Na konzultacích jsou rodinám poskytnuty odborné informace, spediální pomůcky a hračky, podpora vývoje dítěte, stimulace zraku a ostatních smyslů a také podpora rodičů.

 • Identifikátor sociální služby: 4123958
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

75094924

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Uzbecká 572, 62500 Brno
Telefon:541 236 743
Email:vedouci.brno@ranapece.cz
Web:www.ranapece.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce