Jak pracovat s katalogem

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP), Uherský Brod (ORP), Zlín (ORP), Luhačovice (ORP), Valašské Klobouky (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením (Ambulantní - Rodiny s dětmi se zrakovým posižení,. kombiovaným postižením a s dětmi s ohroženým vývojem)

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let (Terénní - pouze do ukončených 7 let,Ambulantní - pouze do ukončených 7 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Uzbecká 572, 62500 Brno
Telefon:777 234 134
Email:brno@ranapece.cz
Web:www.ranapece.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:
➢ Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
➢ Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.
➢ Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let (včetně novorozenců
s vývojovým rizikem a dětí se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání SPRP

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

Cíle SPRP

 • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.
 • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo s ohroženým vývojem.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.
 • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

 

3. Nabízené činnosti

Mezi služby rané péče se standadně řadí:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje dítěte
 • informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě
 • sociálně-terapeutické činnosti: zprostředkování a výměna zkušeností, instruktáže, pořádání setkání a kurzů pro rodiny, podpůrné programy pro matky, caremanagement
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: prosazování práv rodičů dětí s postižením a prosazování terénní služby jako práva na služby v přirozeném prostředí - podpora svépomoných aktivit, podpora začlenění do komunity, podpora spolupráe se zdravotními a vzdělávacími programy a institucemi ve prospěch komplexní péče o cílovou skupinu
 • S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování služby, které předchází vstupní jednání se zájemcem o službu.

4. Specifika služby

Služba je poskytována terénní formou, v domácím prostředí dítěte se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Poradkyně rané péče poskytují konzultace 4-12 x ročně. Na konzultacích jsou rodinám poskytnuty odborné informace, spediální pomůcky a hračky, podpora vývoje dítěte, stimulace zraku a ostatních smyslů a také podpora rodičů.

 • Identifikátor sociální služby: 4123958
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00

Ambulantní forma

Pondělí: 15:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

75094924

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Uzbecká 572, 62500 Brno
Telefon:541 236 743
Email:vedouci.brno@ranapece.cz
Web:www.ranapece.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce