Jak pracovat s katalogem

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín - SAS pro seniory a osoby se ZP

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Ambulantní - zdravotní znevýhodnění)

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením (Ambulantní - zdravotní znevýhodnění)

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Ambulantní - zdravotní znevýhodnění)

Senioři (Ambulantní - problémy ve stáří)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Podlesí IV 5348, 76005 Zlín
Telefon:728 869 609
Email:alena.merhautova@centrum.cz
Web:www.stp-zlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Služba je určená osobám s tělesným postižením a seniorům, konkrétně mladým dospělým od 19 - 26 let, dospělým od 27 - 64 let, mladším seniorům od 65 - 80 let, starším seniorům nad 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením -cílem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit podporujících zlepšení dovedností vedoucích k soběstačnosti, zlepšení zdravotního stavu vlastními aktivitami a ke smysluplnému využívání volného času. Služby jsou poskytovány lidem, kteří potřebují podpořit v řešení složité životní situace (např. nemají práci, potřebují kompenzační pomůcku, získání Euroklíče, kontakt a informace o jiných poskytovatelích sociálních služeb, apod.) a nezvládají tuto situaci řešit vlastními silami. Poskytované služby nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života.

3. Nabízené činnosti

Zájemce o službu přichází na základě vlastního rozhodnutí. Poskytnutí pomoci probíhá zpravidla při předem dohodnuté osobní konzultaci, popř. distanční formou během telefonických rozhovorů nebo elektronickou a písemnou korespondencí. Zájemce je informován o námi poskytované službě a pravidlech poskytování. V případě, že se jedná o zájemce naší cílové skupiny je po vzájemné dohodě zaevidován jako uživatel naší služby.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

zprostředkování navazujících služeb v jiných sociálních zařízeních, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení a upevnění kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, rehabilitační programy, socioterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv nebo oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Důvodem pro ukončení poskytování služby je užívání alkoholických nápojů a jiných drog v době poskytování služby.

  • Identifikátor sociální služby: 9184972
  • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 04.02.2011

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 09:00 - 16:00
Středa: 09:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením

Rekondiční a rehabilitační pobyty pro osoby s tělesným postižením a pro osoby pohybující se na vozíku

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

62181017

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Podlesí IV 5348, 76005 Zlín
Telefon:776 789 937
Email:stp.zlin@gmail.com
Web:www.stp-zlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

vzdělávací aktivita - kurz finanční gramotnosti pro senioryrehabilitační aktivity - cvičení pro osoby se zdravotním postižením


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce