Jak pracovat s katalogem

T klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 35Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

7-10 let (Ambulantní - od 9 let)

11-15 let

16-18 let

19-26 let (Ambulantní - do 26 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:734 440 028
Email:putalova@unko.cz
Web:

Další adresy služby

Adresa:Divadelní 3242, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku 9 - 21 let, kteří přijdou a projeví o ně zájem. Jedná se zejména o děti a mládež, které žijí nebo se pohybují ve Zlíně. Konkrétně je služba poskytována v rámci dvou středisek:

 • T klub (Pod Stráněmi 2505, Zlín) je určen pro děti 9 - 12 let
 • T klub (Divadelní 3242) je určen pro mládež ve věku 13 - 21 let

Přijď k nám, pokud:

 • prožíváš jakékoliv těžkosti v životě (s rodiči, s kamarády, ve škole...)
 • nevíš si rady s jakoukoliv životní situací (průšvih ve škole, někdo tobě nebo někomu blízkému ubližuje...)
 • máš pocit, že ti nikdo nerozumí a potřebuješ "spřízněnou duši", která tě vyslechne
 • chceš se seberealizovat
 • nemáš kde trávit volný čas a nechceš zůstávat na ulici

Služby NZDM T klub nejsou určeny osobám pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM T klub je poskytnout dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu.

Naším cílem je:

 • podpořit tě ve zládání obtížných životních situací
 • pomoci ti najít své místo mezi vrstevníky a v místní komunitě
 • poskytnout ti psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během tvého pobytu v T klubu
 • dát ti prostor a podmínky pro realizaci tvých osobních aktivit
 • zvýšit tvé sociální schopnosti a dovednosti, tedy ukázat ti, jak se lépe "poprat se životem"

Služby v NZDM T klub poskytujeme na základě těchto principů:

a) nízkoprahovost

b) obecné principy sociálních služeb

c) základní principy Unie Kompas - křesťanské hodnoty a principy

3. Nabízené činnosti

Cílem nízkoprahového zařízení T klub je napomáhat dětem a mládeži k samostatnosti, osobnímu rozvoji a dovednosti smysluplně a pozitivně naplňovat volný čas. Dětem a mládeži nabízíme na základě ústně uzavřené dohody o poskytování sociálních služeb:

 • Pobyt v bezpečném prostoru: Možnost využít vybavení herny (stolní fotbálek, kulečník, šipky, deskové a karetní hry) či hudební zkušebnu, setkat se s přáteli, po dohodě s pracovníky realizovat v prostoru klubu vlastní aktivity.
 • Poradenství, poskytnutí informací, pomoc při kontaktu s úřady: V případě potřeby poradit se či prakticky pomoci s řešením problémů ve škole, s kamarády, s rodiči, sám se sebou, ohledně práce či brigády.
 • Pomoc s přípravou do školy: Před písemkou, s domácím úkolem nebo s konkrétním školním předmětem je možné využít pomoc pracovníka, počítč s připojením na internet a klubovou knihovnu.
 • Preventivně zaměřené klubové večery: Kalendářní rok je rozdělen na 11 tematických oblastí. Každý měsíc je v klubu zaměřený na jiné téma, v rámci kterého se konají různé besedy s externími odborníky, hry a soutěže.
 • Zájmové dílny: Nabízíme možnost rozvíjet dovednosti nebo si vyzkoušet a naučit se něco nového.

Rozsah poskytovaných služeb je určen individuálním plánem, který s uživatelem vypracovává klíčový pracovník během uzavírání ústní dohody na základě stanovených cílů spolupráce.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 7983461
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.09.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 14:00 - 18:00klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro obě věkové kategorie)
Úterý: 14:00 - 19:0015:00 - 19:00 - klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro kategorii 13-21 let)
Středa: 14:00 - 18:00klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro kategorii 13-21 let),
Středa: 14:00 - 18:00středisko Pod Stráněmi 2505 (pro kategorii 9-12 let)
Čtvrtek: 14:00 - 18:00tředisko Pod Stráněmi 2505 (pro kategorii 9-12 let)
Čtvrtek: 15:00 - 19:00klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro kategorii 13-21 let)
Pátek: 13:00 - 16:00Pod Stráněmi 2505 (pro kategorii 9-12 let), PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZAVŘENO

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Středisko Divadelní je architektonicky bezbariérové.

Název poskytovatele

Unie Kompas, z.s.

IČ poskytovatele

67028144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:577 434 428
Email:stavjanikova@unko.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce