Jak pracovat s katalogem

T klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 35Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy


Věkové skupiny

7-10 let (Ambulantní - od 9 let)

11-15 let

16-18 let

19-26 let (Ambulantní - do 21 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:734 440 028
Email:putalova@unko.cz
Web:

Další adresy služby

Adresa:Divadelní 3242, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku 9 - 21 let, kteří přijdou a projeví o ně zájem. Jedná se zejména o děti a mládež, které žijí nebo se pohybují ve Zlíně. Konkrétně je služba poskytována v rámci dvou středisek:

 • T klub (Pod Stráněmi 2505, Zlín) je určen pro děti 9 - 12 let
 • T klub (Divadelní 3242) je určen pro mládež ve věku 13 - 21 let

Přijď k nám, pokud:

 • prožíváš jakékoliv těžkosti v životě (s rodiči, s kamarády, ve škole...)
 • nevíš si rady s jakoukoliv životní situací (průšvih ve škole, někdo tobě nebo někomu blízkému ubližuje...)
 • máš pocit, že ti nikdo nerozumí a potřebuješ "spřízněnou duši", která tě vyslechne
 • chceš se seberealizovat
 • nemáš kde trávit volný čas a nechceš zůstávat na ulici

Služby NZDM T klub nejsou určeny osobám pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM T klub je poskytnout dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu.

Naším cílem je:

 • podpořit tě ve zládání obtížných životních situací
 • pomoci ti najít své místo mezi vrstevníky a v místní komunitě
 • poskytnout ti psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během tvého pobytu v T klubu
 • dát ti prostor a podmínky pro realizaci tvých osobních aktivit
 • zvýšit tvé sociální schopnosti a dovednosti, tedy ukázat ti, jak se lépe "poprat se životem"

Služby v NZDM T klub poskytujeme na základě těchto principů:

a) nízkoprahovost

b) obecné principy sociálních služeb

c) základní principy Unie Kompas - křesťanské hodnoty a principy

3. Nabízené činnosti

Cílem nízkoprahového zařízení T klub je napomáhat dětem a mládeži k samostatnosti, osobnímu rozvoji a dovednosti smysluplně a pozitivně naplňovat volný čas. Dětem a mládeži nabízíme na základě ústně uzavřené dohody o poskytování sociálních služeb:

 • Pobyt v bezpečném prostoru: Možnost využít vybavení herny (stolní fotbálek, kulečník, šipky, deskové a karetní hry) či hudební zkušebnu, setkat se s přáteli, po dohodě s pracovníky realizovat v prostoru klubu vlastní aktivity.
 • Poradenství, poskytnutí informací, pomoc při kontaktu s úřady: V případě potřeby poradit se či prakticky pomoci s řešením problémů ve škole, s kamarády, s rodiči, sám se sebou, ohledně práce či brigády.
 • Pomoc s přípravou do školy: Před písemkou, s domácím úkolem nebo s konkrétním školním předmětem je možné využít pomoc pracovníka, počítč s připojením na internet a klubovou knihovnu.
 • Preventivně zaměřené klubové večery: Kalendářní rok je rozdělen na 11 tematických oblastí. Každý měsíc je v klubu zaměřený na jiné téma, v rámci kterého se konají různé besedy s externími odborníky, hry a soutěže.
 • Zájmové dílny: Nabízíme možnost rozvíjet dovednosti nebo si vyzkoušet a naučit se něco nového.

Rozsah poskytovaných služeb je určen individuálním plánem, který s uživatelem vypracovává klíčový pracovník během uzavírání ústní dohody na základě stanovených cílů spolupráce.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 7983461
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.09.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 14:00 - 18:00klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro obě věkové kategorie)
Úterý: 14:00 - 19:0015:00 - 19:00 - klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro kategorii 13-21 let)
Středa: 14:00 - 18:00klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro kategorii 13-21 let),
Středa: 14:00 - 18:00středisko Pod Stráněmi 2505 (pro kategorii 9-12 let)
Čtvrtek: 14:00 - 18:00tředisko Pod Stráněmi 2505 (pro kategorii 9-12 let)
Čtvrtek: 15:00 - 19:00klášterní budova Regina, Divadelní 3242 (pro kategorii 13-21 let)
Pátek: 13:00 - 16:00Pod Stráněmi 2505 (pro kategorii 9-12 let), PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZAVŘENO

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Středisko Divadelní je architektonicky bezbariérové.

Název poskytovatele

Unie Kompas

IČ poskytovatele

67028144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Pod Stráněmi 2505, 76001 Zlín
Telefon:577 434 428
Email:stavjanikova@unko.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce