Jak pracovat s katalogem

Terapeutická dílna Klíček

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Františkánská 332, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:731 680 539
Email:jitka.bittnerova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Velehradská třída 246, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terapeutická dílna je určena osobám s mentálním postižením (v pásmu lehkého až středně těžkého mentálního postižení) a osobám s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny, osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením), ve věku od 18 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ SLUŽBY:

Posláním služby Terapeutická dílna Klíček, která je určená lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život. Tato podpora je poskytována v ambulantní službě.

V čem můžeme naše uživatele podporovat

 • v oblasti péče o domácnost (úklid, nakupování, vaření, praní, žehlení, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů, hospodaření s penězi…)
 • v oblasti zvyšování a upevňování samostatnosti v běžném životě 
 • ve vytváření a upevňování pracovních návyků (nácvik jednoduchých manuálních činností)
 • v posilování přirozeného začleňování do společnosti (nácvik komunikace, cestování MHD, chování v krizových situacích, návštěva kulturních akcí, aktivní trávení volného času) 

Zásady poskytování sociální služby

 • individualizace – službu poskytujeme na základě potřeb uživatele a jeho individuálních schopností a dovedností
 • partnerský přístup – jednání mezi pracovníkem a uživatelem probíhá na rovnocenné úrovni a ve vzájemné úctě 
 • respektování práv uživatelů – ctíme důstojnost a soukromí uživatelů
 • aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, rozhodování a zodpovědnosti
 • zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu služby – uživatel se podílí na tvorbě svého individuálního plánu a společně s klíčovým pracovníkem si stanovuje cíle další spolupráce, které společně pravidelně vyhodnocují a nastavují na základě vzájemné dohody. Uživatel má svobodnou volbu činností sociálně terapeutické dílny.
 • podpora sociálního začleňování – podporujeme uživatele v přirozeném kontaktu se společností tak, aby nebyli závislí na sociální službě a rodině, ale jejich život se co nejvíce přiblížil běžnému životu jejich vrstevníků

 

3. Nabízené činnosti

4. Specifika služby

Důvody k odmítnutí zájemce o službu

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Co nejsme a co neděláme

 • NEJSME PEČOVATELÉ - nepřebíráme aktivitu klienta, neděláme věci za něho a neposkytujeme celodenní péči nebo asistenci
 • NEJSME ZDRAVOTNÍCI - neposkytujeme zdravotní péči, nepodáváme lék
 • Identifikátor sociální služby: 5141119
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:00 - 14:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 14:00Detašované pracoviště, Velehradská tř. 246, Uherské Hradiště
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce