Jak pracovat s katalogem

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod, Košíky, Hostětín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Masarykovo nám. 165, 68801 Uherský Brod
Telefon:739 547 620
Email:jana.borakova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít přidružené tělesné postižení, ve věku od 15 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je poskytovat ambulantní službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Rozsah péče a podpory je stanoven na základě individuálních potřeb uživatele a řídí se uzavřenou smlouvou a individuálním plánem poskytování sociální služby.

Služba uživatelům poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu vlastní, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností a základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 6420497
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2004

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 06:30 - 15:00
Úterý: 06:30 - 15:00
Středa: 06:30 - 15:00
Čtvrtek: 06:30 - 15:0008:00 - 14:00 Komunitní centrum Košíky, Košíky 117
Pátek: 06:30 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Fotografie služby


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce