Jak pracovat s katalogem

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo, Rada, informace - Mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - uživatelé alkoholu, nealkoholových návykových látek, jejich blízcí a příbuzní)


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:třída Tomáše Bati 202, 76302 Zlín
Telefon:775 426 989
Email:holancova@podaneruce.cz
Web:

Další adresy služby

Adresa:Velehradská 625, 76701 Kroměříž
Adresa:Protzkarova 51, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji (TC ZK) je služba, určena osobám, které chtějí řešit užívání návykových látek, případně těm, kdo jsou zasaženi problémy, které vyplývají ze závislostního chování osoby, se kterou jsou v úzkém kontaktu (kodependence, dopady užívání návykových látek, sociální problematika, atd.). Osobám po absolvované léčbě nabízíme podporu v nastavené změně životního stylu. Služba je určena osobám starším 16 let, mladším pouze v doprovodu nebo se souhlasem zákonného zástupce. Horní věková hranice není stanovena.

TC ZK nabízí odborné sociální poradenství v oboru látkových závislostí, individuální, párovou a rodinnou terapii. Rovněž skupinová setkávání.

K využití služby není třeba předchozího doporučení od lékaře či z jiné služby, služby jsou poskytovány zdarma, službu je možné využít i anonymně.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC ZK) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života. 

TC ZK také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.

 

3. Nabízené činnosti

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Poradenství (forma individuální, párová, rodinná).
 • Terapie (forma individuální, párová, rodinná).
 • Podpůrná skupina pro osoby se závislostí.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu).
 • Individuální poradenství (telefonické či internetové).
 • Sociální práce.

4. Specifika služby

Nabídku služby v plném rozsahu jsme schopni garantovat pouze u předem objednaných zájemců. V případě příchodu bez objednání se může stát, že bude se zájemcem dohodnut pouze termín další schůzky.

Aktuální užívání návykových látek není na překážku využívání služby Terapeutického centra, přesto je ale třeba, aby na dohodnutá setkání přicházeli klienti ve stavu, kdy jsou schopni smysluplně zvládnout 50 minutové sezení s pracovníkem centra.

 • Identifikátor sociální služby: 6651192
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.10.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 18:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 16:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Není k dispozici bezbariérové WC.

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce