Jak pracovat s katalogem

Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:6. května 1071, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:734 366 222
Email: svatava.zychackova@azylovydum.cz
Web:www.azylovydum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku a těhotné ženy, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé sociální a životní situaci.

 

Může se jednat o rodiny:

 • v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, závislost na sociálních dávkách, hmotná nouze…)
 • kde jsou ohroženy děti záškoláctvím či jinou trestnou činností
 • v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, jejichž rodiče nejsou schopni se dohodnout na péči o děti, jejich výchově a výživě
 • ohrožené nezaměstnaností, ztrátou bydlení, závislostí rodičů na návykových látkách
 • azylantů
 • zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby)
 • ohrožené domácím násilím
 • s nenarozeným dítětem nebo rodiny, kde je nezletilý rodič
 • kde má rodič nebo jiná pečující osoba sníženou dovednost nebo schopnost pečovat o dítě
 • a další

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání                                  

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. je poskytovat poradenství, pomoc a podporu lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

 

Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí v Bystřici pod Hostýnem a přilehlých obcích.

 

Cíle terénní asistenční služby

Cílem Terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi je podpořit sociální začlenění osob a poskytnout podporu a praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem podmínky, ale mají snahu svou situaci zlepšit.

 

Konkrétními cíli Terénní asistenční služby je:

 • působit na rodinu a snížit riziko společensky nežádoucích jevů
 • posílit vědomí členů rodiny o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání
 • podporovat a posilovat samostatnost a soběstačnost všech členů rodiny
 • podpořit psychický stav jednotlivce tak, aby mohl rozpoznat a rozšířit vlastní zdroje ke zvládnutí své obtížné životní situace
 • pomáhat zlepšit materiální a finanční zajištění rodiny
 • pomáhat v rozvoji možnosti vedoucí k uplatnění na trhu práce a ve všech dalších oblastech života
 • pomáhat navázat, rozvíjet a udržovat mezilidské vztahy a sociální vazby
 • zvýšit úroveň vzdělanosti členů rodiny
 • podporovat zvýšení úroveň péče o děti v oblasti zdravotní, výchovné a citové a podporovat rozvoj kompetencí rodičů, rozumové schopnosti a pracovní dovednosti dětí
 • trvale rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb

3. Nabízené činnosti

 • pomoc s hledáním bydlení či práce
 • pomoc s řešením finančních problémů a správného hospodaření s penězi
 • pomoc s výchovou a péčí o děti
 • pomoc při řešení problémů dětí ve škole
 • pomoc při zajištění zdravotní péče a hygieny
 • pomoc při vedení domácnosti
 • pomoc s řešením problémů v rodině a další

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 6821779
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2013

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

25909614

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hrbová 1561, 75501 Vsetín
Telefon:739 633 345
Email:azylovydum@azylovydum.cz
Web:www.azylovydum.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Pohled na vstup do budovy sídla služby


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce