Jak pracovat s katalogem

Terénní práce Elim

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP), Valašské Klobouky (ORP), Vizovice (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Imigranti a azylanti

Oběti trestné činnosti


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rokytnice 413, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 711
Email:tp@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní program je určen osobám bez přístřeší, mužům i ženám starším 18-ti let, kteří žijí a přespávají na ulici či v provizorních podmínkách bez možnosti ubytování, a osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomoc lidem bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, a to v rovině sociální, duševní, duchovní a praktické.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby:

· sociální poradenství

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby:

· kontaktování osob bez přístřeší v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace

· poskytování základního sociálního poradenství a potřebných informací o dostupných veřejných službách

· pomoc při vyřízení osobních dokladů

· pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)

· pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady

· zprostředkování možnosti provedení hygieny a výměny šatstva

· zprostředkování ubytování na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně

· pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami

· poskytování krizové intervence

· podpora při získávání a znovunabytí pracovních, osobních a sociálních schopností a dovedností

· zprostředkování možností aktivního trávení volného času

· nabídka potravinových balíčků a nápoje

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 2633569
  • Druh sociální služby: Terénní programy
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 9:00 - 14:00Maximální okamžitá kapacita: 5 klientů
Středa: 9:00 - 14:00
Pátek: 9:00 - 14:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 119, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 722
Email:info@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce