Jak pracovat s katalogem

Terénní program

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (Obec), Valašské Meziříčí (Obec), Rožnov pod Radhoštěm (Obec), Valašské Klobouky (Obec), Zubří (Obec), Brumov-Bylnice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Telefon:603 394 147
Email:terenniprogramy@seznam.cz
Web:www.agarta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou poskytovány (zvláště aktivním) uživatelům nealkoholových drog starším 15 let a osobám blízkým (rodina, partneři, aj.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terénního programu Agarta je minimalizace rizik spojených s užíváním drog, podpora změny rizikového chování klientů a zlepšení kvality jejich života a podpora osob v uschopňování řešit jejich drogový problém. Za poslání si TP Agarta klade také zmírnění dopadu negativních jevů spojených s drogovou závislostí a užíváním drog na širokou veřejnost a ochranu veřejného zdraví.

Mezi hlavní cíle projektu patří snižování rizik spojených s užíváním drog, v rámci programů Public Health a Harm Reduction, a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením. Ve vztahu k ochraně veřejného zdraví je naším cílem prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS.

3. Nabízené činnosti

Konkrétní služby Terénního programu Agarta jsou:

 • výměnný program injekčního materiálu
 • sekundární výměnný program
 • individuální poradenství
 • motivační rozhovory
 • krizová intervence
 • sociální servis (sociální práce, asistenční služba, zprostředkování do jiných zařízení, aj.)
 • informační servis
 • základní zdravotní ošetření
 • testování gravidity

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 9914652
 • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 30.06.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 13:30 - 17:30Valašské Meziříčí
Úterý: 13:30 - 17:30Vsetín, Valašské Meziříčí
Středa: 13:45 - 18:00Rožnov pod Radhoštěm/Valašské Klobouky/Brumov-Bylnice
Čtvrtek: 13:30 - 17:30Vsetín, Valašské Meziříčí
Pátek: 13:30 - 17:30Valašské Meziříčí

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

AGARTA z. s.

IČ poskytovatele

27002438

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz; jakub.olsak@agarta.cz
Web:www.agarta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce