Jak pracovat s katalogem

Terénní program Plus

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (Obec), Holešov (Obec), Hulín (Obec), Chropyně (Obec), Morkovice-Slížany (Obec), Kroměříž (Obec)


Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Terénní - Terénní sociální a poradenské služby jsou poskytovány uživatelům nelegálních drog a jejich blízkým.)


Věkové skupiny

11-15 let (Terénní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:734 237 840
Email:sylvie.osickova@kromeriz.charita.cz; kc.km@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena uživatelům nelegálních drog a osobám, které chtějí řešit svoji situaci nebo situaci svých blízkých v souvislosti s užíváním drog.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem služby je minimalizace rizik spojených s užíváním drog ve společnosti.

Služba poskytuje terénní poradenské a sociální služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž. Terénní pracovníci se snaží aktivně vyhledávat a oslovovat osoby, které užívají drogy či jejich blízké v jejich přirozeném prostředí kde se běžně pohybují nebo kde žijí (např. sídliště, ulice, parky, nádraží, restaurace apod.) a nabízet jim své služby. Tito lidé nejsou často v kontaktu s žádnou pomáhající institucí nebo organizací, proto je jedním z hlavních úkolů programu, vedle snižování rizik spojených s užíváním drog, poskytování sociálních a poradenských služeb, jejich směřování do pro ně vhodných pomáhajících organizací, především do kontaktního centra.

Pracovníci při práci s klienty vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti. Veškeré služby se zaměřují na stabilizaci životní situace klienta, její případné zlepšení či zmírnění následků sociálního propadu.

3. Nabízené činnosti

Všechny základní služby určené uživatelům drog i jejich rodinným příslušníkům jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Služby poskytované uživatelům drog

- výměnný program injekčních jehel (použité za sterilní)

- poradenství z oblasti závislostí

- sociální poradenství

- zprostředkování léčby závislostí

- motivační pohovory a prevence relapsu

Služby poskytované rodičům a blízkým uživatelů drog

- poskytování informací o drogách

- individuální poradenství

- rodinná mediace

- odkazy a zprostředkování

- tety na přítomsnost drog v těle

Služby poskytované laické a odborné veřejnosti

- besedy a přednášky pro žáky, studenty, rodiče a širokou veřejnost

- odborné přednášky pro pedagogické pracovníky a zainteresovanou veřejnost

4. Specifika služby

Jedná se o jedinou terénní službu tohoto druhu v okrese Kroměříž. V rámci terénního programu probíhá také poradenství pro rodinné příslušníky a blízké uživatelů drog. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

  • Identifikátor sociální služby: 1587524
  • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.07.1999

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 14:00 - 16:00Kroměříž
Pondělí: 16:00 - 18:30Holešov
Úterý: 16:00 - 18:00Hulín
Středa: 14:00 - 16:00Kroměříž
Středa: 16:00 - 19:30Bystřice pod Hostýnem - sudé týdny
Středa: 16:00 - 18:00Chropyně - liché týdny
Čtvrtek: 16:00 - 19:30Morkovice-Slížany

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Terénní práce probíhá ve všech městech okresu Kroměříž a terénní pracovníci při ní využívají služební vozidlo


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce