Jak pracovat s katalogem

Terénní služba Domino

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP), Rožnov pod Radhoštěm (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi


Věkové skupiny

19-26 let (Terénní - od 18-ti let)

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zámecká 921, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:733 741 678
Email:jaroslav.dosek@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Pivovarská 2190, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Naši službu poskytujeme lidem bez přístřeší a lidem v krizi ve věku od 18 let, kteří z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, byt, ubytování, neumí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a potřebují ve svém životě pomoc jiné osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terénní služby Domino je monitorovat a mapovat lokality, kde se lidé bez domova zdržují, navazovat a udržovat kontakty s lidmi žijícími dlouhodobě na ulici za účelem podpory a prevence a motivovat je ke změně jejich obtížné životní situace. Služba je poskytována v rámci ORP Valašské Meziříčí a ORP Rožnov pod Radhoštěm.

CO JE NAŠIM CÍLEM?
• vyhledávat osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci související se ztrátou bydlení
• předcházet jejich vyloučení a pomáhat v návratu zpět do běžného života společnosti
• zmírňovat dopady bezdomovectví v ORP Valašské Meziříčí, ORP Rožnov pod Radhoštěm a Zlínském kraji pomocí samotné realizace služby
• snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů na ulici
• snižovat kriminalitu a podporovat prevenci sociálně patologických jevů prostřednictvím realizace služby
• objasňovat problematiku bezdomovectví na veřejnosti prostřednictvím článků a reportáží v médiích, účastí na pracovních skupinách KPSS, zapojením do dne otevřených dveří atd.

3. Nabízené činnosti

CO MŮŽEME NABÍDNOUT:
1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
• Jedná se především o poskytování informací o celkové situaci ve společnosti, o možnostech využívání všech dostupných zdrojů, o jejich provázanosti a vlivu na celkové zlepšení sociální a životní situace uživatele.


2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Můžeme pomoci při vyřizování běžných záležitostí, jako je například: sepsání písemností pro úřady, vyplnění tiskopisů, vyřízení osobních dokladů (např. občanský průkaz, rodný list, výuční list apod.), hledání zaměstnání, bydlení, nabízíme pomoc s hospodařením s finančními prostředky, poskytujeme informace týkající se vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, atd. Součástí nabídky je zprostředkování kontaktu, v případě potřeby i doprovod na úřady, instituce, zdravotnická zařízení a další návazné služby.
• Pomůžeme při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob: k těmto účelům mohou uživatelé využít služební mobil terénních pracovníků, v nabídce je také dopisní papír, obálka a známka.
• Realizujeme sociálně terapeutické činnosti, jejichž pomoc vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob: terénní pracovníci podporují u uživatelů tvořivost a aktivní přístup v trávení volného času, pomáhají uživatelům zprostředkovat kontakty na organizace poskytující poradenské služby v oblasti zaměstnávání, na úřady práce a snaží se uživatele zapojit do aktivizačních programů.
• Poskytujeme informace o rizicích spojených se současným způsobem života na ulici: pravidelné aktuální informace o rizicích současného způsobu života uživatelů a hledání alternativních řešení jsou nezbytnou součástí naší práce.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 6155658
  • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce