Jak pracovat s katalogem

Terénní služba rodinám s dětmi

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:737 331 954
Email:tsr@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny, osamělí rodiče s dětmi do 18 let a těhotné ženy z Otrokovic a obcí v ORP Otrokovice.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:
Terénní služba rodinám s dětmi nabízí pomoc a podporu pro rodiny s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, a kde by mohlo dojít k ohrožení zdravého vývoje dítěte.                                                                                                                                                                                               Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace, vytvářela bezpečné prostředí a podmínky pro výchovu dítěte. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.

Cíle služby:

Zamezit ohrožení vývoje dítěte a odvrácení rizika odebrání dítěte z rodiny.

Návrat dítěte, které bylo umístěno mimo rodinu, zpět do rodiny.

Podpořit rodinu tak, aby mohlo dítě po svém návratu v rodině setrvat.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje tyto činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

(např. činnosti s dětmi zaměřené na jejich rozvoj, podávání informací o potřebách dítěte s ohledem na věk, plánování režimu dne, podpora rodiče při školní přípravě dítěte a v komunikaci se školou, podpora při řešení finanční situace, vč. doprovodů na Úřad práce, aj.)

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

(např. podávání informací a popřípadě doprovod na zájmové aktivity, do školy, aj.)

 

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

(např. pomoc a podpora uživatele při řešení nepříznivé situace)

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

(např. podávání informací, možnost doprovodů k lékaři, do institucí vč. nácviků jednání, podpora komunikace v rámci rodiny, případně při předávání dětí)

 

4. Specifika služby

Spolupráce rodiny s naší službou je dobrovolná, pracovnice dochází do domácnosti rodiny. Lze využít i doprovody do různých institucí,  nácviky situací, které uživatel služby vnímá jako potřebné, atd..

Společně s uživatelem služby je vypracován individuální plán. Obsahem jsou cíle a kroky, na kterých chce uživatel se službou v rámci jejích základních činností spolupracovat.

Služba je poskytována v rámci ORP Otrokovice (Halenkovice; Komárov; Napajedla; Oldřichovice; Pohořelice; Spytihněv; Tlumačov; Žlutava)

  • Identifikátor sociální služby: 9696552
  • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.03.2006

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 16:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce