Jak pracovat s katalogem

Terénní sociální práce

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (Obec)


Komu je služba určena

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách (Terénní - Osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené starší 15ti let bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.)


Věkové skupiny

11-15 let (Terénní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Smetanova 1484, 75501 Vsetín
Telefon:734 522 276
Email:miroslava.kovarova@mestovsetin.cz
Web:www.mestovsetin.cz; www.tsp-vsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní sociální práce Města Vsetín je určena lidem starším 15 let, kteří se z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace, etnického původu, místa bydliště nebo nedostatku sociálních dovedností nachází v obtížné životní situaci nebo jim taková situace hrozí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Terénní sociální práce poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí zejména v oblasti financí, bydlení a zaměstnání; napomáhá upevňovat a rozvíjet sociální dovednosti. Cílem spolupráce je udržení nebo zlepšení životní situace uživatele.

Služba staví na aktivním přístupu uživatele při řešení jeho situace, po tuto dobu jej provází, rozvíjí jeho samostatnost a zodpovědnost za jeho život.

Služba je poskytována na území města Vsetína formou terénní práce v přirozeném prostředí klienta (domácnost apod.) nebo v kanceláři.

3. Nabízené činnosti

Terénní sociální práce nabízí:

* pomoc a podpora při řešení dluhů (dluhy, hospodaření, exekuce, půjčky…)

* pomoc a podpora při řešení problémů spojených s bydlením (pronájmy, platby, údržba…)

* pomoc při zajištění příjmů rodiny (podpora v nezaměstnanosti, dávky, důchody…)

* pomoc při zajištění zdravotní péče (kontakt s lékaři, zdravotní rizika…)

* pomoc a podpora při hledání zaměstnání (životopis, vyhledávání nabídek zaměstnání…)

* poskytování informací spojených se vzděláváním (termíny zápisů, dotace na vzdělání…)

* pomoc spojená s řešením rizikového chováním ve společnosti (drogy, gambling, zprostředkování kontaktu na odborníky…)

* pomoc a podpora při řešení problémů v rodinném soužití (zprostředkování kontaktu mezi členy rodiny, kontakt na odborníky…)

* pomoc a podpora při zajišťování dalších záležitostí (osobní doklady, občanství, trvalý pobyt…)

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 7963388
  • Druh sociální služby: Terénní programy
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.07.2008

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 13:30
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:30
Pátek: 08:00 - 13:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Vsetín

IČ poskytovatele

00304450

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Svárov 1080, 75501 Vsetín
Telefon:571491111, 571491503
Email:jiri.cunek@mestovsetin.cz
Web:www.mestovsetin.cz; www.tsp-vsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce