Jak pracovat s katalogem

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Zlín

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Terénní - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:577 437 133
Email:zlin@tyfloservis.cz
Web:www.tyfloservis.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby Tyfloservisu jsou určeny lidem s těžkým zrakovým postižením - slabozrakým a nevidomým, ve věku od 15 let výše, a také osobám s postižením kombinovaným (vážné potíže se zrakem, kombinované s dalším postižením či chronickým onemocněním).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.

3. Nabízené činnosti

- pomoc při výběru vhodných kompenzačních pomůcek a při jejich vyřízení, nácvik práce s nimi

- prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s průvodcem, výběr vhodných tras a tras s vodicím psem), příprava před získáním vodicího psa

- sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost a další)

- čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na Pichtově psacím stroji a na tabulce)

- nácvik vlastnoručního podpisu

- nácvik psaní na klávesnici počítače (příp. kancelářském psacím stroji) a základní obsluhy PC

- tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat)

- rehabilitace zraku (nácviky a pomoc při využívání stávajícího zraku v maximální možné míře - čtení, vidění na dálku, orientace)

- nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.)

- informační servis (např. o pomůckách a dalších službách, možnostech a potřebných informacích pro zrakově postižené) a další činnosti

4. Specifika služby

Podmínkou pro poskytnutí služby je zrakové postižení a věk 15 a více let. Je vhodné se předem objednat a informovat se.

  • Identifikátor sociální služby: 7545861
  • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2001

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 09:00 - 15:30
Úterý: 09:00 - 15:30
Středa: 09:00 - 15:30
Čtvrtek: 09:00 - 13:00
Pátek: 08:00 - 12:00

Ambulantní forma

Čtvrtek: 13:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Tyfloservis, o.p.s.

IČ poskytovatele

26200481

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Krakovská 1695, 11000 Praha
Telefon:577 437 133
Email:machp@tyfloservis.cz; machova@tyfloservis.cz
Web:www.tyfloservis.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Sídlo střediska Tyfloservis ve Zlíně, Burešov 4886Tyfloservis, o.p.s., středisko Zlín - Burešov 4886


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce