Jak pracovat s katalogem

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 25Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři

Ostatní


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílem sociální služby je stabilizovat sociální situaci klienta, v maximálně možné míře zajistit návrat do rodinného prostředí, popřípadě zajistit novou vhodnou sociální službu. Služba je určena osobám s chronickým onemocněním, kombinovaným postižením a seniorům. Věková struktura klientů se pohybuje v rozmezí mladší dospělý od 19 let až po starší seniory nad 80 let. Pro klienty střediska zajišťujeme a zapůjčujeme kompenzační pomůcky.

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 1561636
  • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Pobyt a stravu na středisku si hradí klient sám. Denní úhrada činí za stravu 140 Kč a za pobyt 160 Kč. Pokud by klientovi po zaplacení nákladů za stravu a ubytování za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka k úhradě se poměrně sníží.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zdravotně sociální středisko Uherskohradišťské nemocnice a.s. je bezbariérové zařízení.

IČ poskytovatele

27660915

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: ,
Telefon:572 529 120
Email:sladek@nemuh.cz
Web:www.nemuh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce