Jak pracovat s katalogem

Za sklem o.s. - Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 4


Terénní forma / služba přijde za mnou: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra (Ambulantní - dospělé osoby s poruchou autistického spektra,Terénní - dospělé osoby s poruchou autistického spektra)

Rodiny s dítětem/dětmi (Ambulantní - rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS),Terénní - rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra)


Věkové skupiny

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sedmdesátá 7055, 76001 Zlín
Telefon:603 816 230
Email:ospzlin@zasklem.com
Web:www.zasklem.com

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra do 26 let a dospělým osobám s poruchou autistického spektra od 26 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dospělým osobám s PAS takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby:

 1. Vyhledávání rodin pečujících o osobu s PAS.
 2. Podpora rodin s PAS při řešení jejich složité životní situace.
  • Využívání veřejných a navazujících služeb rodinami s dětmi s PAS a dospělými osobami s PAS.
  • Orientace rodin s dětmi s PAS a dospělých osob s PAS v sociálním systému, v oblasti vzdělávání, v možnostech pracovního uplatnění apod.
  • Větší úspěšnost rodin s dětmi s PAS a dospělých osob s PAS při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.
 3. Zvyšovat obecnou informovanost o problematice PAS.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje poradenství:

 • sociálně právního charakteru - orientace v sociálním systému, nárok na příspěvky sociální podpory, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči atd.,
 • v oblasti vzdělávání osob s PAS - vzdělávání a výchova dětí s PAS, asistent pedagoga,
 • v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob pečujících o osobu blízkou.

Významnou činností služby je poskytování psychosociální podpory rodin s dětmi s PAS.

Služba zprostředkovává kontakt na navazující služby, na další odbornou práci s rodinami a s osobami s PAS.

V rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí služba:

 • předává informace o právech, povinnostech a oprávněných zájmech osob se zdravotním postižením,
 • pomáhá při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomáhá uživatelům a podporuje je při jednání s institucemi,
 • pomáhá při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3433603
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.09.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 16:30Okamžitá kapacita: 2 klienti
Úterý: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Terénní forma

Pondělí: 8:00 - 16:30Okamžitá kapacita: 1 klient
Úterý: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v 2. patře budovy, ke které z boční strany náleží velký přepravní výtah.

Název poskytovatele

Za sklem o.s.

IČ poskytovatele

22901531

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Sedmdesátá 7055, 76001 Zlín
Telefon:725 113 867
Email:info@zasklem.com
Web:www.zasklem.com

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce