Jak pracovat s katalogem

Za sklem o.s. - Zlín

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Ambulantní - rodiny s dítětem/dětmi s poruchou autistického spektra nebo jiným mentálním či zdravotním postižením kombinovaným s poruchou autistického spektra,Terénní - rodiny s dítětem/dětmi s poruchou autistického spektra nebo jiným mentálním či zdravotním postižením kombinovaným s poruchou autistického spektra)


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 18 měsíců do 26 let,Terénní - od 18 měsíců do 26 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sedmdesátá 7055, 76001 Zlín
Telefon:604 105 186
Email:saszlin@zasklem.com
Web:www.zasklem.com

Další adresy služby

Adresa:U prosecké školy 832, 19000 Praha
Adresa:Pod Letištěm 762, 77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • děti a dospívající s PAS a jejich rodiny
 • lidé ze sociálního prostředí osob s PAS (školy, úřady,...)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služeb je poskytovat rodinám s dětmi, dospívajícím lidem s poruchou autistického spektra takovou podporu, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném prostředí. 

Cíle služby

1. Vyhledávání rodin pečujících o osobu PAS.

2.Vytváření podmínek pro větší integraci dětí s PAS do běžných mateřských, základních a středních škol.

3. Větší úspěšnost rodin s PAS při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

4. Zlepšení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění dětí s PAS i jejich rodičů.

5. Zvyšovat informovanost rodičů, odborníků, pedagogických pracovníků, ale i široké veřejnosti o problematice PAS prostřednictvím vzdělávacích a aktivizačních činností.

3. Nabízené činnosti

Služby jsou poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem práce je individuální plán uživatele, který staví na jeho osobním cíli. Práce s uživatelem je dlouhodobá a komplexní.

Služba poskytuje:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • individuální a skupinové činnosti dle aktuálních i dlouhodobých potřeb rodiny dětí s PAS
  • nácvik funkční komunikace
  • nácvik pracovního chování metodou strukturovaného učení
  • nácvik hry a zapojení do hry
  • nácvik žádoucího chování
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • nácvik orientace v místě a čase
  • nácvik komunikace v sociálních vztazích a kontextu reálného života
  • nácvik sociálního chování 
  • nácvik adaptace na změnu
  • setkávání pro rodiče dětí s PAS
 3. sociálně terapeutické činnosti
 • individuální a skupinová práce s rodinou
 • nácvik a upevňování změny nevhodného sociálního chování 
 • podpora, korekce, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností v rodině 

       4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • konzultace a pomoc při adinistrativních úkonech
 • dopomoc nebo zastupování v rámci řešení individuálních práv, zájmů a osobních záležitostí uživatele
 • svépomocné a tematické rodičovské skupinyspeciálně-pedagogická podpora rodinám s dětmi s PAS

       5. speciálně-pedagogická podpora školám při vzdělávání žáků s PAS

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 7560110
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.09.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 15:006 klientů/okamžitá kapacita
Úterý: 8:00 - 16:306 klientů/okamžitá kapacita
Středa: 8:00 - 16:306 klientů/okamžitá kapacita
Čtvrtek: 8:00 - 16:306 klientů/okamžitá kapacita
Pátek: 8:00 - 14:006 klientů/okamžitá kapacita

Terénní forma

Pondělí: 12:00 - 16:304 klienti/okamžitá kapacita
Středa: 12:00 - 16:304 klienti/okamžitá kapacita
Pátek: 8:00 - 16:304 klienti/okamžitá kapacita

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby jsou poskytovány v 3. patře budovy s přepravním výtahem, který je umístěn z boční strany budovy.

Název poskytovatele

Za sklem o.s.

IČ poskytovatele

22901531

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Sedmdesátá 7055, 76001 Zlín
Telefon:725 113 867
Email:info@zasklem.com
Web:www.zasklem.com

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce