Jak pracovat s katalogem

Na úvodní straně bylo filtrováno podle: Droga a závislost


Rozšířit filtr Zrušit filtr

Přehled vyhledaných služeb

Počet nalezených výsledků: 17
Tisk E-Mail PDF Excel Word
Označit vše Rozbalit vše

Centrum Archa

Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti. VOLNÝ ČAS - pomoc osobám, které chtějí využít sociální službou nabízené podmínky pro smysluplné trávení volného času a aktivity, které vedou k samostatnosti anebo osobnímu rozvoji. Nabízené aktivity nenahrazují běžně dostupné veřejné služby.
Telefon:775 677 887
Email:tomas.hurta@centrumarcha.cz
Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Web:www.centrumarcha.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Vsetín

Komu je služba určena: Osoby v krizi, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevyvíce více

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství

RADA, INFORMACE - pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství.
Telefon:777 293 960
Email:kopeckova@podaneruce.cz
Adresa:třída Tomáše Bati 202, 76302 Zlín
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (osoby závislé na hazardním hraní/sázení či s jinou nelátkovou závislostí (počítače, internet, hry, nakupování, apod.))více více

Doléčovací centrum ve Zlínském kraji

Druh sociální služby: § 64 - Služby následné péče

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:773 067 929
Email:moricky@podaneruce.cz
Adresa:Kvítková 124, 76001 Zlín
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín

Pobytová / služba s bydlením: Zlín

Komu je služba určena: Osoby v krizi, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Osoby, které absolvovaly některý z programů léčby závislosti), Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženyvíce více

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s duševním onemocněním

DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ SPOJENÉ S DALŠÍMI SLUŽBAMI - pomoc osobě, která potřebuje v rámci poskytované sociální služby zajistit také ubytování. Nabízené aktivity, činnosti a péče nemohou být v sociální službě poskytnuty bez ubytování.
Telefon:577 335 437
Email:socialni@dssnavojna.cz
Adresa:Návojná 100, 76332 Návojná
Web:www.dssnavojna.cz
Detail
služby

Pobytová / služba s bydlením: Návojná

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněnímvíce více

Kontaktní a poradenské centrum Plus

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

HYGIENA - pomoc osobě, která potřebuje poskytnout prostor a podmínky pro provedení osobní hygieny, přičemž tyto podmínky nemá k dispozici.
Telefon:734 237 840
Email:sylvie.osickova@kromeriz.charita.cz; kc.km@kromeriz.charita.cz
Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Web:www.kromeriz.charita.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Kroměříž

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní sociální a poradenské služby jsou poskytovány uživatelům nelegálních drog a jejich blízkým.)více více

Kontaktní centrum Klíč

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

HYGIENA - pomoc osobě, která potřebuje poskytnout prostor a podmínky pro provedení osobní hygieny, přičemž tyto podmínky nemá k dispozici.
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz
Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Web:www.agarta.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Vsetín

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

HYGIENA - pomoc osobě, která potřebuje poskytnout prostor a podmínky pro provedení osobní hygieny, přičemž tyto podmínky nemá k dispozici.
Telefon:737 641 727
Email:kratochvil@podaneruce.cz
Adresa:Šromova 145, 68601 Uherské Hradiště
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Uherské Hradiště

Terénní / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (Obec), Uherský Brod (Obec), Kunovice (Obec), Staré Město (Obec), Bojkovice (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Uživatelé nealkoholových drog a jejich blízcí)více více

Kontaktní centrum ve Zlíně

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

HYGIENA - pomoc osobě, která potřebuje poskytnout prostor a podmínky pro provedení osobní hygieny, přičemž tyto podmínky nemá k dispozici.
Telefon:776 256 510
Email:novakova@podaneruce.cz
Adresa:Gahurova 1563, 76001 Zlín
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

MOSTY služby následné péče

Druh sociální služby: § 64 - Služby následné péče

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:775 677 887
Email:tomas.hurta@centrumarcha.cz
Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Web:www.centrumarcha.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Vsetín, Valašské Meziříčí

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo ambulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční pobyt v terapeutické komunitě. Dále též osoby, které se aktuálně podrobují ambulantní léčbě nebo se rozhodly samy abstinovat.), Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněnímvíce více
RADA, INFORMACE - pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství.
Telefon:702 149 189
Email:poradna@agarta.cz
Adresa:Náměstí 84, 75701 Valašské Meziříčí
Web:www.agarta.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (osoby nad 11let věku, které užívají návykové látky anebo jsou ohroženy patologickým hráčstvím nebo jinou nelátkovou závislostí a osoby jim blízké)více více

Poradna Rožnov; Poradna Rožnov OSP - Hutisko-Solanec

Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství

RADA, INFORMACE - pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství.
Telefon:604 601 714
Email:roznov@poradnaprozeny.eu
Adresa:Zemědělská 500, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Web:www.poradnaprozeny.eu
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Rožnov pod Radhoštěm

Terénní / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Komu je služba určena: Osoby v krizi (ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci (těhotné ženy, svobodné a osamělé matky, sociálně potřebné rodiny), zadlužené osoby), Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Rodiny s dítětem/dětmivíce více

Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví, LUISA, z.s.

Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti. DOPROVOD - pomoc osobám (zejména se smyslovým nebo tělesným postižením), které potřebují zajistit doprovod.
Telefon:572 630 241
Email:luisa.ub@seznam.cz
Adresa:Bří Lužů 116, 68801 Uherský Brod
Web:www.luisa-centrum.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Uherský Brod

Terénní / služba přijde za mnou: Uherský Brod (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením, Osoby se ZP - osoby s mentálním postiženímvíce více

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství

RADA, INFORMACE - pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství.
Telefon:775 426 989
Email:holancova@podaneruce.cz
Adresa:třída Tomáše Bati 202, 76302 Zlín
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (uživatelé alkoholu, nealkoholových návykových látek, jejich blízcí a příbuzní)více více

Terénní práce Elim

Druh sociální služby: Terénní programy

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:720 736 711
Email:tp@elimvsetin.cz
Adresa:Rokytnice 413, 75501 Vsetín
Web:www.elimvsetin.cz
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP), Valašské Klobouky (ORP), Vizovice (ORP)

Komu je služba určena: Osoby bez přístřeší, Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Imigranti a azylanti, Oběti trestné činnostivíce více

Terénní program

Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách

AKUTNÍ KRIZE, OHROŽENÍ - pomoc osobě, která je v nebezpečí, cítí se být ohrožena především na životě či zdraví a nachází se v akutní krizi. Služba je schopna řešit akutní krizi a nabídnout okamžitou pomoc.
Telefon:603 394 147
Email:terenniprogramy@seznam.cz
Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Web:www.agarta.cz
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Vsetín (Obec), Valašské Meziříčí (Obec), Rožnov pod Radhoštěm (Obec), Valašské Klobouky (Obec), Zubří (Obec), Brumov-Bylnice (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

Terénní program Plus

Druh sociální služby: Terénní programy

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:734 237 840
Email:sylvie.osickova@kromeriz.charita.cz; kc.km@kromeriz.charita.cz
Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Web:www.kromeriz.charita.cz
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (Obec), Holešov (Obec), Hulín (Obec), Chropyně (Obec), Morkovice-Slížany (Obec), Kroměříž (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Terénní sociální a poradenské služby jsou poskytovány uživatelům nelegálních drog a jejich blízkým.)více více

Terénní programy ve Zlíně

Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách

AKUTNÍ KRIZE, OHROŽENÍ - pomoc osobě, která je v nebezpečí, cítí se být ohrožena především na životě či zdraví a nachází se v akutní krizi. Služba je schopna řešit akutní krizi a nabídnout okamžitou pomoc.
Telefon:774 256 510
Email:mikulasek@podaneruce.cz
Adresa:Gahurova 1563, 76001 Zlín
Web:
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Zlín (ORP)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více