Jak pracovat s katalogem

ÚVODNÍ SLOVO KE KATALOGU

Vážení spoluobčané,

vítejte na stránkách elektronického katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Především odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb.

více