Dům Naděje Zlín, Chráněné bydlení, NADĚJE, oblast Zlín

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

 • Kapacita: 25

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Mostní 978,76001 Zlín
 • Adresa: třída Tomáše Bati 1010,76001 Zlín
 • Adresa: Vodní 4208,76001 Zlín
 • Adresa: Okružní 4699,76005 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Chráněné bydlení - Služba je určená dospělým občanům s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v nepříznivé sociální situaci, bez ohledu na trvalé bydliště.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem sociální služby je poskytnout vhodné bydlení lidem, kteří se z důvodu svého mentálního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim žít co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným způsobem života v přirozeném prostředí města Zlína.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba nabízí ubytování ve dvou domech a čtyřech bytech (celková kapacita 25 lůžek) v pěkném prostředí města Zlína a dále:

Zajištění stravy a pomoc s její přípravou.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Podporu a pomoc při zvládání péče o sebe sama a o domácnost.

Pomoc při využívání veřejně dostupných služeb.

Doprovod na úřady, k lékařům, při vyřizování osobních záležitostí.

Podporu při vzdělávání, při přípravě na pracovní uplatnění.

Pomoc při vytváření a udržování rodinných a přátelských vztahů a vazeb.

Podporu při přejímání zodpovědnosti, příprava na samostané nebo podporované bydlení.

Klienti, kteří dosáhnou určitého stupně samostatnosti, mohou přejít do chráněných bytů v centru Zlína, kde je pracovník přítomen pouze podle jejich potřeby.

 

4. Specifika služby

 

 

 

 

 • Identifikátor sociální služby: 1179545
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.11.1998 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby v chráněném bydlení jsou prováděny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu vyhlášky 505/2006 Sb. Péče je hrazena z příspěvku na péči dle skutečně poskytnuté podpory. Konkrétní informace o úhradách najdete tady:

https://nadeje.cz/img-content/91/files/P%C5%99ehled%20%C3%BAhrad_CHB_3_2023%20final.pdf

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Schodiště.

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Dům Naděje Zlín, Chráněné bydlení, NADĚJE, oblast Zlín

Kontaktujte službu