Středisko Naděje Vizovice, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, NADĚJE, oblast Zlín

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vizovice (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 30

Komu je služba určena

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve Vizovicích a okolí ve věku 7 - 21 let. Jedná se o děti a mládež, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopní čelit vlastními silami nebo v rodině.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Střediska Naděje Vizovice je vytvořit dětem a mládeži z Vizovic a okolí přátelský prostor pro trávení volného času, poskytovat pomoc a informace při řešení obtížných situací a podpořit je při navazování zdravých sociálních vztahů.

Cílem sociální služby je, aby každý klient mohl prostřednictvím služby řešit některou z následujících oblastí:

 • předcházení zdravotních a sociálních rizik souvisejících se způsobem trávení volného času
 • postupné kroky při řešení nepříznivých sociálních situací
 • sociální začlenění do skupiny vrstevníků a společnosti

 

3. Nabízené činnosti

Ve Středisku Naděje Vizovice poskytujeme dětem a mládeži podporu a poradenství ve složitých životních situacích. pomoc při školní přípravě, podporu zdravých mezilidských vztahů, preventivní programy, volnočasové aktivity. K dispozici je hudební a keramická dílna, dílna vaření.

Služba je poskytována na základě ústní dohody, klient nemusí sdělovat své jméno ani další osobní údaje.

 

4. Specifika služby

Sociální služba je poskytována ambulantně (v nízkoprahovém klubu).

 • Identifikátor sociální služby: 1146538
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 03.10.2003 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  13:00-19:00  -  školní prázdniny 11:00-17:00
   Středa  :  13:00-19:00  -  školní prázdniny 11:00-17:00
   Pátek  :  13:00-18:00  -  školní prázdniny 11:00-17:00
   Čtvrtek  :  13:00-19:00  -  školní prázdniny 11:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Objekt není bezbariérový.

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Středisko Naděje Vizovice, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, NADĚJE, oblast Zlín

Kontaktujte službu