Občanská poradna Charity Zlín, Odborné sociální poradenství, Charita Zlín

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Vizovice (ORP)Zlín (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 2

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Senioři
 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradenských služeb může využít kdokoliv, kdo potřebuje okamžitou informaci či radu, případně může být služba ve výjimečných případech využita jako asistence (doprovázení a pomoc ve vyjednávání).

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Máte pocit, že život se Vám bortí pod rukama a Vy se svými starostmi padáte ke dnu? Dohnaly vás dluhy, exekuce? Cítíte, že potřebujete podporu a pomoc, ale ostýcháte se komukoliv svěřit? Neváhejte oslovit ty, kteří Vám mohou ukázat správný směr.

Poslání poskytované služby

Poskytovat podporu a pomoc občanům, kteří svou současnou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Cíl poskytované služby

Pomáhat lidem řešit situaci aktivně a efektivně, prostřednictvím poradenství přispívat k informovanosti o jejich právech a podporovat je při vyjadřování jejich oprávněných zájmů a potřeb. Poradenství je občanům poskytováno v poradně, ale také v jejich přirozeném prostředí a podílí se na jejich sociálním začlenění, nezávislosti a samostatnosti.

3. Nabízené činnosti

Konkrétní aktivity u sociální služby

 • odborné sociální poradenství (v případě zdravotních obtíží i v domácím prostředí)
 • poskytování služeb v oblasti oddlužení, akreditace AO-010-2019
 • poskytování informací a kontaktů na specializované instituce a zařízení
 • pomoc při řešení problémů, mezilidských vztahů atd.
 • sepisování dokumentů (vyplňování formulářů, žádostí ...)
 • zprostředkování sociálních služeb (např. pečovatelská, ošetřovatelská)
 • navázání kontaktu se společenským prostředím

Zásady poskytované služby vycházejí z Etického kodexu občanských poradců (Asociace občanských poraden)

 • nezávislost
 • nestrannost
 • diskrétnost
 • bezplatnost
 • respektování

Náplní služby je poskytování anonymního odborného sociálního a dluhového poradenství

těm uživatelům, kteří se na službu obrátí či v rámci ostatních poskytovaných služeb potřeba pomoci vyplyne z pohovorů s uživateli. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace. Intervence je vždy posuzována podle osoby uživatele a míry jeho soběstačnosti či samostatného jednání. Ve vztahu k uživateli je kladen maximální důraz na individuální přístup. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Pro spoustu lidí je totiž složité se v právním systému orientovat. Činností poradny přispívá Charita Zlín k rozvoji občanské společnosti, podporuje v lidech osobní zodpovědnost a aktivní zájem o řešení jejich problémů.

Jednání se zájemcem o službu, vlastní průběh služby

 • vstupní pohovor, při němž jsou zjišťovány podrobnosti o jeho situaci - snaha získat informace o problému, s nímž se uživatel na službu obrátil
 • nabídka služby zařízení
 • v případě zájmu žadatele o dlouhodobý poradenský program, je uzavřena ústní dohoda / písemná dohoda uzavírána není/
 • uživatel má právo vystupovat anonymně
 • s uživatelem stanoven cíl pomoci
 • následně pracovníkem poradny sestaven individuální plán pomoci, který může být posléze přizpůsobován podle aktuálních potřeb
 • v případě zájmu či potřeby využít doplňkové či návazné služby, je s příslušným poskytovatelem navázána spolupráce za asistence poradny
 • veškeré získané informace může uživatel získat také v tištěné podobě
 • služba je poskytována bezplatně

4. Specifika služby

Služba není poskytována, resp. poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud (citace ze zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předp. §91, odst. 3)

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Identifikátor sociální služby: 2352914
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.09.2006 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  09:00-13:00  -  pracovní dny, SO ORP Zlín
   Středa  :  09:00-13:00  -  každá druhá pracovní, SO ORP Vizovice
   Pátek  :  09:00-13:00  -  pracovní dny, SO ORP Zlín
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  09:00-15:00  -  Zlín, Zálešná I/4057
   Úterý  :  15:00-17:00  -  Zlín, Zálešná I/4057, pouze objednaní uživatelé
   Úterý  :  09:00-15:00  -  Zlín, Zálešná I/4057
   Čtvrtek  :  09:00-15:00  -  Zlín, Zálešná I/4057
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Poskytnutí ošacení osobám z citovaných cílových skupin, případně i materiální pomoci (po vyčerpání všech dostupných možností)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zlín

IČ poskytovatele

44117434

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Občanská poradna Charity Zlín, Odborné sociální poradenství, Charita Zlín

Kontaktujte službu