Logos - poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče, Odborné sociální poradenství, Unie Kompas, z.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlín (OBEC)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 1

Komu je služba určena

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Adresa: Pod Stráněmi 2505,76001 Zlín
 • Telefon: 733531350
 • E-mail: eliasova@unko.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Divadelní 3242,76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradna Logos :Služba je určena dětem, dospívajícím a mladým dospělým ve věku 7-21 let, kteří zažívají nepříznivé životní situace, cítí potřebu podpory a doprovodu obdobím dospívání, mají příznaky syndromu ADHD, jsou v pěstounské péči. Služby poradny mohou dále využít rodiče, pěstouni, rodinní příslušníci a další osoby, kterých se tyto situace v životě dětí a dospívajících přímo dotýkají.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služeb poskytovaných poradnou Logos je pozitivní rozvoj osobnosti dětí a dospívajícíhc, jejich připravenost obstát v rizikových a náročných životních situacích tak, aby se dokázali začlenit do společnosti. Pomoc rodině, jako systému, aby v náročných životních etapách dokázala plnit pro jednotlivé členy svou podpůrnou funkci.

3. Nabízené činnosti

Služby Poradny Logos :

 • rodinné poradenství (systematická práce s rodinou)
 • individuální konzultace
 • skupinová práce s dětmi a dospívajícími (podpůrné skupiny pro hyperaktivní děti, skupiny nácviku sociálních a komunikačních dovedností)
 • podpora rodičů a rodin po úmrtí dítěte, zpracování zármutku

4. Specifika služby

Konzultace je nutno domluvit telefonicky předem (Mgr. Lucie Eliášová, tel.: 577 434 428, 733 531 350), není nutné písemné doporučení od lékaře či jiného odborníka. Služby poradny mohou být využívány anonymně.

 • Identifikátor sociální služby: 9395569
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.01.2003 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:30-15:30
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:30-14:30  -  služba poskytovaná v zařízení na adrese Pod Stráněmi 2505
   Pondělí  :  08:30-19:00  -  služba poskytovaná v zařízení na adrese Pod Stráněmi 2505
   Čtvrtek  :  08:30-12:30  -  služba poskytovaná v zařízení na adrese Pod Stráněmi 2505
   Úterý  :  08:30-18:00  -  služba poskytovaná v zařízen na adrese Pod Stráněmi 2505
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Základní činnosti poradny jsou bezplatné.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Před vchodem 4 schody, 1.patro bez bariér

Název poskytovatele

Unie Kompas, z.s.

IČ poskytovatele

67028144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu