Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín - SAS pro seniory a osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Zlín

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Služba je určená osobám s tělesným postižením a seniorům, konkrétně mladým dospělým od 19 - 26 let, dospělým od 27 - 64 let, mladším seniorům od 65 - 80 let, starším seniorům nad 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením -cílem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit podporujících zlepšení dovedností vedoucích k soběstačnosti, zlepšení zdravotního stavu vlastními aktivitami a ke smysluplnému využívání volného času. Služby jsou poskytovány lidem, kteří potřebují podpořit v řešení složité životní situace (např. nemají práci, potřebují kompenzační pomůcku, získání Euroklíče, kontakt a informace o jiných poskytovatelích sociálních služeb, apod.) a nezvládají tuto situaci řešit vlastními silami. Poskytované služby nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života.

3. Nabízené činnosti

Zájemce o službu přichází na základě vlastního rozhodnutí. Poskytnutí pomoci probíhá zpravidla při předem dohodnuté osobní konzultaci, popř. distanční formou během telefonických rozhovorů nebo elektronickou a písemnou korespondencí. Zájemce je informován o námi poskytované službě a pravidlech poskytování. V případě, že se jedná o zájemce naší cílové skupiny je po vzájemné dohodě zaevidován jako uživatel naší služby.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

zprostředkování navazujících služeb v jiných sociálních zařízeních, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení a upevnění kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, rehabilitační programy, socioterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv nebo oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Důvodem pro ukončení poskytování služby je užívání alkoholických nápojů a jiných drog v době poskytování služby.

 • Identifikátor sociální služby: 9184972
 • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 04.02.2011 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  09:00-16:00
   Středa  :  09:00-16:00
   Čtvrtek  :  12:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením

Rekondiční a rehabilitační pobyty pro osoby s tělesným postižením a pro osoby pohybující se na vozíku

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Zlín

IČ poskytovatele

62181017

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín - SAS pro seniory a osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Zlín
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín - SAS pro seniory a osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Zlín

Kontaktujte službu