Poradna pro rodinu, Odborné sociální poradenství, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vsetín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 3

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • 7-10 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina Poradny pro rodinu:

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi

Poradna je otevřena těm, kdo vnímají svoji sociální a životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější pomoci a podpory.

Služby Poradny nejsou věkově omezeny. Vzhledem k poslání Poradny je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradny pro rodinu je prostřednictvím ambulantních  služeb pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením nepříznivé sociální a životní situace.

 

 

3. Nabízené činnosti

Právní poradenství se zaměřuje na:

 • pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství
 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti
 • úpravu majetkoprávních vztahů
 • pomoc s řešením exekucí
 • poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství…)

 

Sociální pracovník Vám poradí:

 • jak a kde požádat o sociální dávky
 • s řešením dluhů a exekucí
 • s úpravou či vymáháním výživného
 • při řešení nepříznivých životních situací
 • na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci
 • s realizací asistovaných kontaktů

 

Rodinná mediace:

 • zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny.

Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace:

 • výchova nezletilých dětí před a po rozvodu
 • výživné pro nezletilé děti
 • styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
 • rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu)
 • mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi)

Služby jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti.

Nabízíme informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při řešení nepříznivé životní situace.

 • Identifikátor sociální služby: 7290495
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.01.2012 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-18:00  -  pro objednané, 11:30-12:30 přestávka
   Středa  :  8:00-18:00  -  pro objednané, 11:30-12:30 přestávka
   Pondělí  :  8:00-18:00  -  pro objednané, 11:30-12:30 přestávka
   Úterý  :  8:00-18:00  -  pro objednané, 11:30-12:30 přestávka
   Pátek  :  8:00-18:00  -  pro objednané, 11:30-12:30 přestávka
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

IČ poskytovatele

25909614

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Poradna pro rodinu, Odborné sociální poradenství, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Kontaktujte službu