Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje, Chráněné bydlení, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Velehrad (OBEC)

 • Kapacita: 8

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena ženám s lehkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 19 - 64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytnout ženám s tělesným, lehkým mentálním a kombinovaným postižením v mladším či produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování a sociálním začleněním.

Poskytovanou podporou sociální služba usiluje o zachování či rozvíjení individuálních schopností a dovedností.

3. Nabízené činnosti

 • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Součástí poskytnutí sociální služby je ubytování dlouhodobého charakteru, které je spojeno s dalšími službami - poskytnutím stravy, pomoci při zajištění stravy, pomoci při vyřizování osobních záležitostí souvisejících s individuální situací uživatele.
 • Ubytování je v jedno a dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny potřebným nábytkem. Sociální zařízení slouží pro dva pokoje, u pokoje zařízeného pro vozíčkáře je samostnané bezbariérové sociální zařízení. Kuchyň a společenská místnost slouží společně všem uživatelům služby.
 • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.
 • Služba podporuje u uživatelek sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a nabízí duchovní službu.

4. Specifika služby

Překážkou zařazení do sociální služby je agresivita a toxikomanie, přidružené duševní onemocnění a neschopnost poskytovatele naplnit osobní cíle zájemce.

 • Identifikátor sociální služby: 9144170
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.02.2012 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Kontaktní osobou ohledně ceníku sociální služby je Marie Dudová, vedoucí chráněného bydlení -

tel. 731 598 942, e-mail: chbcmvelehrad@seznam.cz

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérovost objektu je zajištěna výtahovou plošinou.

Název poskytovatele

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

IČ poskytovatele

00406431

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje, Chráněné bydlení, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje, Chráněné bydlení, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Kontaktujte službu