Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj, Odborné sociální poradenství, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Jihočeský kraj (KRAJ)Karlovarský kraj (KRAJ)Kraj Vysočina (KRAJ)Liberecký kraj (KRAJ)Moravskoslezský kraj (KRAJ)Olomoucký kraj (KRAJ)Pardubický kraj (KRAJ)Plzeňský kraj (KRAJ)Středočeský kraj (KRAJ)Zlínský kraj (KRAJ)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Uherské Hradiště (OBEC)Valašské Meziříčí (OBEC)Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 2

Komu je služba určena

 • Imigranti a azylanti

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Nábřeží 268,75701 Valašské Meziříčí
 • Adresa: Protzkarova 1180,68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu jsou služby určeny:

Všem cizincům, kteří patří do jedné z následujících cílových skupin:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

 • mající povolení k dlouhodobému pobytu
 • mající povolení k trvalému pobytu,
 • mající dlouhodobé vízum,
 • mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU,
 • jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území České republiky,
 • jsou v řízení o udělení dlouhodobého pobytu,
 • jsou v řízení o udělení trvalého pobytu,
 • jsou v řízení o udělení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Byla jim poskytnuta mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

 

Jak jsou služby poskytovány?

Naše služby jsou poskytovány zdarma, bez rozdílu věku, individuálně, ve vzájemné spolupráci, při zachování rovnosti a respektu, diskrétně a bezpečně. 

 

Kde jsou služby poskytovány?

Všechny uvedené služby můžete využívat v našich Centrech sídlící v krajských městech. V případě zájmu můžeme kurzy a poradenství zorganizovat kdekoli v rámci daného kraje.

 

Otevírací hodiny center:

pondělí 12:00-18:00

úterý není otevřeno pro veřejnost

středa 12:00-18:00

čtvrtek 8:00-12:00

pátek  8:00-12:00
 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Integrace je dlouhodobý proces, při kterém se její účastník zapojuje do majoritní společnosti. Právě dlouhodobost procesu je jedním z měřítek, zda má zájemce o službu odůvodněnou integrační potřebu. Pokud sociální pracovník společně se zájemcem naleznou tyto potřeby je možné poskytnout službu zájemci o službu. Zmapování potřeb zájemce o poskytnutí služby je klíčové i pro případné poskytnutí základního sociálního poradenství s odkazem na vhodnější sociální službu.

Posláním Centra je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky.

Cílem Centra je v souladu s vládní „Koncepcí integrace cizinců – ve vzájemném respektu“ zajištění rovného přístupu cizinců k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni, poskytování informací a podpory jak cizincům, tak majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.

3. Nabízené činnosti

Základní poradenství, odborné sociální poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, komunitní tlumočení, právní poradenství, aj.

viz https://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/

 • Identifikátor sociální služby: 3867796
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.02.2012 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  08:00-15:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  12:00-18:00
   Středa  :  12:00-18:00  -  14:00 - 17:00 - Valašské Meziříčí
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
   Pátek  :  08:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

IČ poskytovatele

60498021

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu