Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Rožnov pod Radhoštěm (ORP)Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Rožnov pod Radhoštěm (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 16

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Letenská 1183,75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz, poruch osobnosti a lidem s příznaky duševního onemocnění ve věku od 16 do 80 let, kteří mají obtíže alespoň v jedné z následujících oblastí:

 • zdraví (s pochopením nemoci, předcházení relapsům),
 • sociální vztahy (ztráta přátel, partnera, nepochopení příbuzných a okolí – jsou ohrožení sociální izolací),
 • práce (ztráta zaměstnání a k tomu potřebných dovedností),
 • učení (nedokončení studia),
 • bydlení (obtíže s vykonáváním běžných úkonů v domácnosti, ztráta bydlení apod.),
 • péče o sebe (obtíže s osobní hygienou, neupravený zevnějšek a oděv),
 • ztráta pocitu vlastní hodnoty (ztráta sebevědomí),
 • volný čas (neví, jak plánovat a naplnit volný čas).

Podmínkou přijetí do služby je schopnost zapojit se do činností sociální rehabilitace a doporučení odborníka z oblasti psychického zdraví (psychiatra ,psychologa, psychoterapeuta) k využívání služby.

Služba není určena:

 • lidem v akutní fázi duševní nemoci,
 • lidem se střední a těžkou mentální retardací, demencí (např. s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou apod.), 
 • lidem s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikologickou),
 • lidem se sklonem k impulsivnímu a agresivnímu chování.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

 • Pomáháme lidem s duševním onemocněním k návratu do běžného života.
 • Osvětou přispíváme ke zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným.

Cíle

 • Zotavení dovedností – obnovíte nebo získáte dovednosti potřebné pro běžný život. Budete samostatní v oblasti péče o sebe, vzdělání a práce.
 • Zotavení vnějšího prostředí – upevníte sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy. Budete umět smysluplně trávit volný čas.
 • Zotavení vnitřního stavu – uvědomíte si svou vlastní hodnotu. Budete znát své potřeby a přání, porozumíte své nemoci, zvládnete potíže a problémy, které s sebou nemoc přináší.

Zásady poskytované služby

 • Naděje – nasloucháme vám, zajímá nás vaše životní situace. Podpoříme vás, abyste nalezli své vize a věřili v jejich dosažení.
 • Zplnomocnění – podpoříme vaši sebedůvěru a samostatnost.
 • Odpovědnost za sebe sama – převezmete zodpovědnost za vlastní život. Stanete se řidičem svého života. Budete zkoušet nové věci, učit se ze svých chyb a sami se rozhodovat.
 • Smysluplná role – naleznete nové životní role. Začnete budovat život podle vlastní volby.

 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 3. nácvik chování v různých společenských situacích,
 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 2. informační servis a zprostředkovávání služeb.

Klienti mají možnost využít individuální podporu pracovníka, v případě zájmu také skupinové rehabilitační aktivity na pracovišti na adrese Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm. Pracovník na základě mapování a individuálního plánování koordinuje způsob poskytování služby. Našim hlavním nástrojem je podpůrný, pomáhající rozhovor. Filozofie služby se opírá o koncept Recovery (Zotavení), obsah konceptu kopíruje zásady poskytování naší služby – Naděje, Zplnomocnění, Odpovědnost za sebe sama, Smysluplná role.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Osobní cíl si stanovuje uživatel sám a je součástí smlouvy.Sociální rehabilitace probíhá na základě osobního plánu, který odráží přání a potřeby klienta a vede ke zvýšení jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.

 • Identifikátor sociální služby: 9262988
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.03.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  Chodská
   Pondělí  :  12:30-16:30  -  Letenská
   Úterý  :  08:00-16:00  -  Chodská
   Úterý  :  8:00-12:00  -  Letenská
   Středa  :  08:00-16:00  -  Chodská
   Středa  :  12:30-16:30  -  Letenská
   Čtvrtek  :  10:00-16:00  -  Chodská - poslední čtvrtek v měsíci zavřeno
   Čtvrtek  :  8:00-12:00  -  Letenská - poslední čtvrtek v měsíci zavřeno
   Pátek  :  08:00-16:00  -  Chodská
   Pátek  :  12:30-16:30  -  Letenská
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  Chodská
   Pondělí  :  8:00-12:00  -  Letenská
   Úterý  :  08:00-16:00  -  Chodská
   Úterý  :  12:30-16:30  -  Letenská
   Středa  :  08:00-16:00  -  Chodská
   Středa  :  8:00-12:00  -  Letenská
   Čtvrtek  :  10:00-16:00  -  Chodská - poslední čtvrtek v měsíci zavřeno
   Čtvrtek  :  12:30-16:00  -  Letenská - poslední čtvrtek v měsíci zavřeno
   Pátek  :  08:00-16:00  -  Chodská
   Pátek  :  8:00-12:00  -  Letenská
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jen přízemí.

Název poskytovatele

Iskérka o.p.s.

IČ poskytovatele

28647912

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.
Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.
Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.
Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.
Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.
Iskérka - sociální rehabilitace, Sociální rehabilitace, Iskérka o.p.s.

Kontaktujte službu