Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Odborné sociální poradenství, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Kroměříž (ORP)Uherské Hradiště (ORP)Valašské Meziříčí (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Valašské Meziříčí (OBEC)Kroměříž (OBEC)Uherské Hradiště (OBEC)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Palackého náměstí 293,68601 Uherské Hradiště
 • Adresa: Zašovská 784,75701 Valašské Meziříčí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba odborné sociální poradenství je určena zejména sluchově postiženým osobám, jejim rodinným příslušníkům, přátelům a známým.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem poskytované služby je zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb a předávat uživatelům vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace) informace o jeho právech, možnostech vzdělávání, zaměstnávání apod.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství zajišťuje především:

- zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím
- zprostředkování navazujících služeb
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
- půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

4. Specifika služby

Při práci s klientem používáme vždy vhodnou komunikační formu.

 • Identifikátor sociální služby: 2221903
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.04.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  13:00-17:00  -  Kroměříž, Uherské Hradiště
   Úterý  :  14:00-17:00  -  Valašské Meziříčí
   Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  Kroměříž, Uherské Hradiště
   Čtvrtek  :  14:00-17:00  -  Valašské Meziříčí
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-17:00  -  Kroměříž - 8-12, 13 -15 - půjčovna kompenzačních pomůcek, 15-17 odborné sociální poradenství
   Středa  :  08:00-15:00  -  Val.Meziříčí - 8-13 půjčovna kompenzačních pomůcek,13-15 odborné sociální poradenství
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  Kroměříž - 8-12, 13-15 - půjčovna kompenzačních pomůcek, 15-17 odborné sociální poradenství
   Pondělí  :  08:00-15:00  -  Val.Meziříčí - 8-13 půjčovna kompenzačních pomůcek,13-15 odborné sociální poradenství
   Úterý  :  08:00-12:00  -  Kroměříž - půjčovna kompenzačních pomůcek
   Úterý  :  13:00-17:00  -  Uherské Hradiště - půjčovna kompenzačních pomůcek
   Čtvrtek  :  08:00-12:00  -  Kroměříž - půjčovna kompenzačních pomůcek
   Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  Uherské Hradiště - odborné sociální poradenství
   Pátek  :  08:00-17:00  -  Kroměříž - 8-12, 13-15 - půjčovna kompenzačních pomůcek, 15-17 odborné sociální poradenství
   Pátek  :  08:00-12:00  -  Uherské Hradiště - půjčovna kompenzačních pomůcek
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Neplacená služba

Fakultativní činnost

NE

Ne

Architektonická bezbariérovost

ANO

Je zajištěna bezbariérovost s ohledem na sluchové postižení. Poradenské centrum je vybaveno např. indukční smyčkou.

Název poskytovatele

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

IČ poskytovatele

29314747

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Odborné sociální poradenství, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Odborné sociální poradenství, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Kontaktujte službu