Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Tlumočnické služby, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Kroměříž (ORP)Valašské Meziříčí (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Valašské Meziříčí (OBEC)Kroměříž (OBEC)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zašovská 784,75701 Valašské Meziříčí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Tato služba je určena zejména osobám se sluchovým postižením, které potřebují a chtějí překonat komunikační a informační bariéru při účasti na společenském, kulturním a veřejném životě.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Tlumočnické služby zajišťují především:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Nabízené činnosti

Znakový jazyk je ve smyslu § 18 Občanského soudního řádu a ve smyslu zákona č. 155/1998
Sb. jednacím a mateřským jazykem neslyšících. Zajištění tlumočnických služeb a výuka znakové řeči, která se jako každý živý jazyk vyvíjí, je tedy základní formou naplňování ústavních práv neslyšících. Realizace tlumočnických služeb je nemyslitelná bez spolupráce slyšících osob znalých komunikace s neslyšícími. Poradenské centrum přijímá objednávky tlumočnických služeb prostřednictvím komunikačních prostředků dostupných neslyšícím klientům, tedy faxem, e-mailem, sms zprávou apod. Dále také prostřednictvím běžného telefonu pro klienty slyšící. Zájemce o službu může zadat svůj požadavek na zajištění tlumočnických služeb pracovníkovi centra také osobně. Veškeré objednávky a poskytované služby jsou evidovány. V souladu s požadavkem (místo, čas, účel) je následně zajištěna účast tlumočníka znakového jazyka.

4. Specifika služby

Při poskytování služby tlumočník dbá, aby byla zajištěna diskrétnost v místnosti, kde služba probíhá. Dbá i na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislost s výkonem tlumočnické služby. Principy poskytování služeb jsou vyjádřeny v etickém kodexu tlumočníků znakového jazyka,

 • Identifikátor sociální služby: 6221407
 • Druh sociální služby: § 56 - Tlumočnické služby
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.04.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  15:00-17:00  -  Valašské Meziříčí
   Pondělí  :  15:00-17:00  -  Valašské Meziříčí
   Úterý  :  14:00-17:00  -  Kroměříž
   Čtvrtek  :  14:00-17:00  -  Kroměříž
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  15:00-17:00  -  Kroměříž
   Pondělí  :  15:00-17:00  -  Kroměříž
   Úterý  :  8:00-12:00  -  Kroměříž
   Úterý  :  8:00-14:00  -  Valašské Meziříčí
   Čtvrtek  :  8:00-12:00  -  Kroměříž
   Čtvrtek  :  8:00-14:00  -  Valašské Meziříčí
   Pátek  :  15:00-17:00  -  Kroměříž
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Je zajištěna bezbariérovost s ohledem na sluchové postižení. Poradenské centrum je vybaveno např. indukční smyčkou.

Název poskytovatele

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

IČ poskytovatele

29314747

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Tlumočnické služby, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Tlumočnické služby, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Kontaktujte službu