Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy, Denní stacionáře, NADĚJE, oblast Zlín

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 20

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zelinova 5592,76005 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba denního stacionáře je určena lidem starším 50 let, kteří jsou postižení Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence. Podrobnější informace jsou k dispozici zde - https://www.nadeje.cz/zlin/denni_stacionar_pro_lidi_s_demenci

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Denní stacionář vytváří přátelské, domácí a bezpečné prostředí lidem postiženým demencí, ve kterém mohou strávit větší část dne. Pečujícím rodinám umožňuje žít svůj život při současném zajištění kvalitní péče o blízkého člověka.

 

3. Nabízené činnosti

Našim klientům nabízíme a poskytujeme tyto služby:

- zajištění péče o člověka žijícího s demencí v bezpečném a podnětném prostředí;

- pomoc a podporu při péči o sebe sama (oblékání, hygiena, stravování);

- nabídka stravy (snídaně, obědy, svačiny);

- aktivizace (cvičení, rukodělné činnosti, kulturní programy, cvičení paměti, čtení, zpívání, poslech hudby, možnost návštěvy bohoslužeb v nedalekém Domě pokojného stáří apod.);

- umožnění bezpečného pobytu venku při pěkném počasí;

- podpora přátelských vztahů;

- pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Klientům jsou k dispozici dvě místa poskytování sociální služby: na adrese Voženílkova 5563 a Zelinova 5592. Celková kapacita služby je 20 klientů. V obou místech jsou k dispozici dvě místnosti v přízemí bytového domu (společenská místnost s kuchyňskou linkou, prostorem pro aktivizační činnosti, televize, polohovací kardiokřesla a odpočinková místnost s polohovacím lůžkem a sedačkou). Dále také dvě bezbariérové toalety a sprchový kout. V blízkém okolí se nachází park, který umožňuje procházky a pobyt venku v pěkném prostředí.

 

 

4. Specifika služby

Služba je určena klientům již od 50 let. Díky blízkosti Domu pokojného stáří mohou klienti využívat také některé aktivity, probíhající v domově, např. bohoslužby a muzikoterapii.

 • Identifikátor sociální služby: 5181469
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.08.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  7:00-16:30
   Středa  :  7:00-16:30
   Pátek  :  7:00-16:30
   Úterý  :  7:00-16:30
   Pondělí  :  7:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby v denním stacionáři jsou prováděny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Způsob platby je individuální. Klient hradí stravování podle skutečně odebrané stravy, za provedené úkony péče a případně za objednané fakultativní služby.

Podrobnější informace o platbách najdete na 

https://www.nadeje.cz/img-content/86/files/2019_sazebn%C3%ADk_DS.pdf

Fakultativní činnost

ANO

Našim klientům nabízíme tyto fakultativní služby:

- dovoz a odvoz ze stacionáře

- dohled nad podáváním léků.

Sazebník fakultativních služeb je přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory denního stacionáře jsou plně bezbariérové.

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy, Denní stacionáře, NADĚJE, oblast Zlín
Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy, Denní stacionáře, NADĚJE, oblast Zlín

Kontaktujte službu