Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, Odborné sociální poradenství, Společnost Podané ruce o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Kroměříž (OBEC)Uherské Hradiště (OBEC)Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 2

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Velehradská 625,76701 Kroměříž
 • Adresa: Protzkarova 51,68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji (TC ZK) je služba, určena osobám, které chtějí řešit užívání návykových látek, případně těm, kdo jsou zasaženi problémy, které vyplývají ze závislostního chování osoby, se kterou jsou v úzkém kontaktu (kodependence, dopady užívání návykových látek, sociální problematika, atd.). Osobám po absolvované léčbě nabízíme podporu v nastavené změně životního stylu. Služba je určena osobám starším 16 let, mladším pouze v doprovodu nebo se souhlasem zákonného zástupce. Horní věková hranice není stanovena.

TC ZK nabízí odborné sociální poradenství v oboru látkových závislostí, individuální, párovou a rodinnou terapii. Rovněž skupinová setkávání.

K využití služby není třeba předchozího doporučení od lékaře či z jiné služby, služby jsou poskytovány zdarma, službu je možné využít i anonymně.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC ZK) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života. 

TC ZK také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.

 

3. Nabízené činnosti

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Poradenství (forma individuální, párová, rodinná).
 • Terapie (forma individuální, párová, rodinná).
 • Podpůrná skupina pro osoby se závislostí.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu).
 • Individuální poradenství (telefonické či internetové).
 • Sociální práce.

4. Specifika služby

Nabídku služby v plném rozsahu jsme schopni garantovat pouze u předem objednaných zájemců. V případě příchodu bez objednání se může stát, že bude se zájemcem dohodnut pouze termín další schůzky.

Aktuální užívání návykových látek není na překážku využívání služby Terapeutického centra, přesto je ale třeba, aby na dohodnutá setkání přicházeli klienti ve stavu, kdy jsou schopni smysluplně zvládnout 50 minutové sezení s pracovníkem centra.

 • Identifikátor sociální služby: 6651192
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.10.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-17:00
   Úterý  :  9:00-17:00
   Středa  :  9:00-18:00
   Čtvrtek  :  9:00-17:00
   Pátek  :  9:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Není k dispozici bezbariérové WC.

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu