Sociální rehabilitace Elim, Sociální rehabilitace, Elim Vsetín, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vsetín (OBEC)

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 5

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi

Služba je určena osobám ve věku 18 – 75 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Sociální rehabilitace Elim je snaha o plné zapojení osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nevyšší míry jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

3. Nabízené činnosti

Oblasti, ve kterých Vám můžeme pomoci:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 3. nácvik chování v různých společenských situacích, 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 2. informační servis a zprostředkovávání služeb,hledání práce

V Sociální rehabilitaci Elim pomáháme lidem, kteří řeší různé těžkosti, aby se dokázali co nejvíce zapojit do běžného života ve společnosti. Učíme je zvládat různé činnosti samostatně tak, aby nás v budoucnu nepotřebovali. V sociální rehabilitaci jde především o spolupráci klienta a pracovníka. Pracovník klienta podporuje, ale nerozhoduje za něj. Vedeme klienty k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

 

4. Specifika služby

Službu Vám poskytneme po vzájemném setkání se s Vámi, a projednání nepříznivé sociální situace ve které se nacházíte. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

 • Identifikátor sociální služby: 1653587
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  7:30-15:30
   Pondělí  :  7:30-15:30
   Středa  :  7:30-15:30
   Čtvrtek  :  7:30-15:30
   Pátek  :  7:30-15:30
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  7:30-15:30
   Pondělí  :  7:30-15:30
   Středa  :  7:30-15:30
   Čtvrtek  :  7:30-15:30
   Pátek  :  7:30-15:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je v prostorech s bezbariérovým přístupem.

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Sociální rehabilitace Elim, Sociální rehabilitace, Elim Vsetín, o.p.s.
Sociální rehabilitace Elim, Sociální rehabilitace, Elim Vsetín, o.p.s.
Sociální rehabilitace Elim, Sociální rehabilitace, Elim Vsetín, o.p.s.
Sociální rehabilitace Elim, Sociální rehabilitace, Elim Vsetín, o.p.s.

Kontaktujte službu