Za sklem o.s. - Zlín, Odborné sociální poradenství, Za sklem o.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Hlavní město Praha (KRAJ)Jihočeský kraj (KRAJ)Jihomoravský kraj (KRAJ)Karlovarský kraj (KRAJ)Kraj Vysočina (KRAJ)Královéhradecký kraj (KRAJ)Liberecký kraj (KRAJ)Moravskoslezský kraj (KRAJ)Olomoucký kraj (KRAJ)Pardubický kraj (KRAJ)Plzeňský kraj (KRAJ)Středočeský kraj (KRAJ)Ústecký kraj (KRAJ)Zlínský kraj (KRAJ)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 4

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 1-6 let
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra do 26 let a dospělým osobám s poruchou autistického spektra od 26 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dospělým osobám s PAS takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby:

 1. Vyhledávání rodin pečujících o osobu s PAS.
 2. Podpora rodin s PAS při řešení jejich složité životní situace.
  • Využívání veřejných a navazujících služeb rodinami s dětmi s PAS a dospělými osobami s PAS.
  • Orientace rodin s dětmi s PAS a dospělých osob s PAS v sociálním systému, v oblasti vzdělávání, v možnostech pracovního uplatnění apod.
  • Větší úspěšnost rodin s dětmi s PAS a dospělých osob s PAS při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.
 3. Zvyšovat obecnou informovanost o problematice PAS.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje poradenství:

 • sociálně právního charakteru - orientace v sociálním systému, nárok na příspěvky sociální podpory, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči atd.,
 • v oblasti vzdělávání osob s PAS - vzdělávání a výchova dětí s PAS, asistent pedagoga,
 • v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob pečujících o osobu blízkou.

Významnou činností služby je poskytování psychosociální podpory rodin s dětmi s PAS.

Služba zprostředkovává kontakt na navazující služby, na další odbornou práci s rodinami a s osobami s PAS.

V rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí služba:

 • předává informace o právech, povinnostech a oprávněných zájmech osob se zdravotním postižením,
 • pomáhá při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomáhá uživatelům a podporuje je při jednání s institucemi,
 • pomáhá při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 • Identifikátor sociální služby: 3433603
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.09.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  12:00-16:30  -  Okamžitá kapacita: 2 klienti
   Úterý  :  8:00-13:00
   Pátek  :  8:00-13:00
   Středa  :  8:00-16:30
   Čtvrtek  :  8:00-16:30
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  8:00-16:30  -  Okamžitá kapacita: 1 klient
   Úterý  :  8:00-13:00
   Pátek  :  8:00-13:00
   Středa  :  8:00-16:30
   Čtvrtek  :  8:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v 2. patře budovy, ke které z boční strany náleží velký přepravní výtah.

Název poskytovatele

Za sklem o.s.

IČ poskytovatele

22901531

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu