Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, DOMINO cz, o. p. s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Slušovice (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 16

Komu je služba určena

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým sociálně patologickými jevy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvořit podmínky k řešení jejich nepříznivých sociálních situací.

3. Nabízené činnosti

Nízkoprahový klub pro děti a mládež umožňuje dětem a mládeži, které zažívají nepříznivou sociální situaci, smysluplně trávit volný čas. Vytváří pestrou nabídku volnočasových aktivit, poskytuje informace, odbornou podporu a pomoc, a tak zmírňuje jejich nepříznivou situaci.

Sociální služba je poskytována bezplatně, ambulantní formou a může být poskytnuta anonymně (princip nízkoprahovosti). Pracovníci sociální služby pracují s klienty v bezpečném prostředí, na základě kontaktní práce a individuálního přístupu.

Sociální služba klientům nabízí:

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování schopností a dovedností, aktivity spojené se školou - doučování, psaní domácích úkolů, poskytování informačního servisu, pracovně výchovné činnosti, skupinové debaty, přednášková činnost).

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytování poradenství, poskytování doprovodů do institucí, podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny).

3. Sociálně terapeutické činnosti (poskytování krizové intervence, poskytování odborných konzultací, tematicky zaměřená skupinová práce, besedy).

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování kontaktů a doprovodů, práce s blízkými osobami - pouze se souhlasem uživatele, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při psaní životopisů, motivačních dopisů, pomoc při vyhledávání práce)

5. Volnočasové aktivity, které slouží k navázání kontaktu (společenské a stolní hry, tanec, internet)

6. Další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů (spolupráce se státní správou a samosprávou, spolupráce se základními a středními školami, spolupráce se zařízeními a organizacemi, které poskytují návaznou síť služeb).

4. Specifika služby

Uživatel má možnost zůstat v anonymitě.
Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.
Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností.
Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.

 • Identifikátor sociální služby: 2899284
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.09.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  12:00-18:00  -  změna provozní doby od 1.7. - 31.8.2020: po až pá 09.00 - 15.00
   Úterý  :  12:00-18:00
   Pátek  :  12:00-18:00
   Středa  :  12:00-18:00
   Čtvrtek  :  12:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

DOMINO cz, o. p. s.

IČ poskytovatele

48472476

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu