Sociální poradna SONS ČR - Kroměříž; Sociální poradna SONS ČR - Vsetín; Sociální poradna SONS ČR - Zlín, Odborné sociální poradenství, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Kroměříž (OBEC)Uherské Hradiště (OBEC)Vsetín (OBEC)Zlín (OBEC)

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlínský kraj (KRAJ)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 3

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Velehradská 625,76701 Kroměříž
 • Adresa: Podlesí IV 5302,76005 Zlín
 • Adresa: Palackého náměstí 293,68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby se zrakovým postižením starší 16ti let, které mají v důsledku zhoršení nebo ztráty zraku částečně nebo zcela omezen přístup k informacím a možnostem řešení své situace. Do cílové skupiny spadají také rodinní příslušníci osob se zrakovým postižením, osoby jednající v zájmu těchto osob a pracovníci institucí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Osobám se zrakovým postižením poskytujeme komplexní informace, podporu a rady k řešení jejich ztížené životní situace vyplývající ze ztráty nebo zhoršení zraku. Pomáháme překonávat bariéry v přístupu k informacím a posilovat tak samostatnost a nezávislost lidí se zrakovým postižením.

Cíle: zorientovat se v současné sociální situaci ve vztahu k možnostem podpory státu a jiných forem pomoci, zvýšit si úroveň právního vědomí a informovanosti, být více samostatný a nezávislý při vyřizování osobních záležitostí, umět lépe prezentovat své potřeby a hájit vlastní zájmy, více se orientovat ve vlastnách možnostech, pomoc a podpora při řešení problematické situace, mít motivaci ke zvládání běžného života se zrakovým handicapem, zvýšení míry integrace do společnosti a předcházení sociálnímu vyloučení, setrvat v přirozeném prostředí

3. Nabízené činnosti

V rámci odborného sociálního poradenství zajišťujeme:
• sepsání žádostí dávky pro osoby se zdravotním postižením a další dávky státní sociální podpory a pomoci
• telefonické konzultace při aktuálních potřebách klienta
• obecná konzultace k problematice zrakového postižení
• zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• poštovní a telekomunikační služby, daně a poplatky
• vzdělávání osob se zdravotním postižením
• označení vozidel pro zdravotně postižené občany
• zprostředkování navazujících služeb
• odstraňování bariér
• konzultujeme s klienty problematiku zrakového postižení
• pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

Máme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde prezentujeme a půjčujeme kompenzační pomůcky a učíme klienty s těmito pomůckami zacházet a spolupracujeme s ostatními organizacemi a institucemi, abychom klientovi poskytli co největší komplexní péči.

4. Specifika služby

Služba je určena osobám s těžkým zrakovým postižením a proto jsou při jejím poskytování používány specifické formy komunikace s uživateli (ve formátech přístupných nevidomým a těžce slabozrakým lidem – zvětšený tisk, Braillovo písmo, zvuková nahrávka).

 • Identifikátor sociální služby: 2500401
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 10.01.2015 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-12:00
   Úterý  :  12:30-16:30
   Pondělí  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  12:30-16:30
   Pátek  :  12:30-15:00
   Středa  :  8:00-12:00
   Středa  :  12:30-16:30
   Čtvrtek  :  8:00-12:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  12:30-15:00
   Úterý  :  12:30-16:30
   Úterý  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  12:30-16:30
   Pátek  :  8:00-12:00
   Středa  :  08:00-12:00
   Středa  :  12:30-16:30
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  12:30-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště Zlín je plně bezbariérové. Na pracovištích ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti je k dispozici výtah. Z hlediska zrakového postižení jsou všechny pracoviště bezbariérové a upravené s ohledem na potřeby osob se zrakovým postižením (značení, majáčky)

Název poskytovatele

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

IČ poskytovatele

65399447

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu