Linka SOS Zlín, příspěvková organizace, Telefonická krizová pomoc, Linka SOS Zlín, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlínský kraj (KRAJ)

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Adresa: Za Školou 570,76001 Zlín
 • Telefon: krizové telefony: 577 431 333, 778 400 170; ředitelka: 778 400 528
 • E-mail: sos@zlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

volající klienti bez bez omezení věku (děti, mládež, dospělí, senioři) a témat volání

2. Smysl, poslání a cíl služby

Telefonická krizová pomoc je zabezpečována linkou důvěry, anonymní formou, v režimu nonstop. Služba je poskytována osobám na přechodnou dobu, které se nachází v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou aktuálně nemohou či neumí řešit vlastními silami.

3. Nabízené činnosti

telefonická krizová pomoc - rozhovor, intervence, podpora, kontakty na následnou odbornou péči; princip anonymity pro klienta i konzultanta

internetové poradentsví (sos@zlin.cz)  - odpovědi na dotazy klientů max. do 3 pracovních dní

4. Specifika služby

dostupnost - nepřetržitý provoz; anonymita; odbornost konzultantů (kvalifikace, praxe); doporučení následné odborné péče (kontakty na psychosociální sít)

služba neposkytuje terapeutické vedení

služba TKP není poskytována v případech zneužívání linky (volání za účelem sexuálního uspokojení; opakovaná vyvolávání - blokace linky; testující hovory; klienti slovně agresivní, klienti pod vlivem návykových látek apod.)

 • Identifikátor sociální služby: 8007757
 • Druh sociální služby: § 55 - Telefonická krizová pomoc
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2017 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

volající si hradí, při volání do sítě zařízení, tarif dle svého operátora

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

služba poskytována pouze formou telefonu, e-mailu; osobní jednání klientů s konzultanty či návštěvy v zařízení neumožňujeme

Název poskytovatele

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71294449

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu