Poradna Centrum ÁČKO, Odborné sociální poradenství, Centrum ÁČKO, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Bystřice pod Hostýnem (ORP)Rožnov pod Radhoštěm (ORP)Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Valašské Meziříčí (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 1

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 11-15 let
 • 1-6 let
 • 65-80 let
 • Do 1 roku věku
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poradna Centrum ÁČKO - Služba je určená rodinám s dětmi od narození do 26-ti let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD a přidruženými diagnózami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dospělým osobám s PAS, ADHD takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby: 

 • zvýšit povědomí rodin v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech
 • podpořit tyto rodiny při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností
 • podpora začlenění těchto rodin do běžného sociálního prostředí
 • upozorňovat na neřešené problémy rodin kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy

Principy služby:

 • Zachování lidské důstojnosti - práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.
 • Rovný přístup – ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků a se stejným nasazením. Služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem.
 • Respektování uživatele - zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé životní situace. Přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele
 • Spolupráce s celým rodinným systémem - zajímáme o celého člověka v rámci rodiny a jeho přirozeného prostředí a snaží se o aktivní zapojení dalších členů rodiny.
 • Diskrétnost - zachováváme mlčenlivost o všech údajích, které nám uživatel sdělí, včetně informace, že nás navštívil. Každý uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně. 
 • Týmová práce - profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu

 

3. Nabízené činnosti

 • Poradna Centrum ÁČKO poskytuje dle zákona základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
 • Základní sociální poradenství může být poskytnuto osobně, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek: www.centrum-acko.cz na základě ústní dohody s uživatelem.
 • Odborné sociální poradenství je poskytováno osobně při návštěvě uživatele v zařízení (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele (terénní forma) na základě ústní Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Základem práce s uživatelem je stanovení zakázky, na jejichž naplňování se pak pracuje. 
 • Poradna nabízí poradenství sociální, speciálně pedagogické a psychologické. 
 • Dle zákona o sociálních službách poskytuje Poradna tyto základní činnosti:
 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředním: zprostředkování navazujících služeb (spolupráce s jinými odborníky z oblasti péče o zdravotní stav - psychiatr, psycholog, aj.; z oblasti vzdělávání (SPC, PPP, MŠ, ZŠ) a z oblasti sociální péče (raná péče, asistenční služba, odlehčovací služby, aj.)
 2. sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, psychologie a v oblasti vzdělávání 
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 

 • Identifikátor sociální služby: 9492545
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.06.2017 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  12:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-16:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
   Úterý  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Centrum ÁČKO, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu