Tísňová péče, Tísňová péče, Anděl Strážný, z.ú.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Hlavní město Praha (KRAJ)Jihočeský kraj (KRAJ)Jihomoravský kraj (KRAJ)Karlovarský kraj (KRAJ)Kraj Vysočina (KRAJ)Královéhradecký kraj (KRAJ)Liberecký kraj (KRAJ)Moravskoslezský kraj (KRAJ)Olomoucký kraj (KRAJ)Pardubický kraj (KRAJ)Plzeňský kraj (KRAJ)Středočeský kraj (KRAJ)Ústecký kraj (KRAJ)Zlínský kraj (KRAJ)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby v krizi
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením
 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Kosmonautů 2021,41201 Litoměřice
 • Adresa: Smetanova 523,73961 Třinec
 • Adresa: 5. května 797,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Na Stráňce 1798,37005 České Budějovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina klientů (nad 18 let):

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v krizi

Maximální kapacita tísňové péče činí 500 klientů.

 

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • žadatel není naší cílovou skupinou
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele neumožňuje, či vylučuje poskytnutí sociální služby
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před žádostí, vypověděl žadateli smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání tísňové péče Anděl Strážný, z.ú.

Posláním služby tísňové péče Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života, jímž žili doposud. Usilujeme o to, aby klienti zůstali součástí přirozeného společenství. 

Cíl tísňové péče Anděl Strážný, z.ú.

Cílem tísňové péče Anděla Strážného je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR. Zajištění pomoci v krizových situacích: při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu soběstačnosti po hospitalizaci a oddálení nutností umístění osoby do pobytového zařízení.

Zásady poskytování tísňové péče Anděl Strážný, z.ú.

 • Zachování lidské důstojnosti: pracovníci jednají s klienty s úctou.

 • Volba klienta: respektujeme volbu a přání klienta.

 • Dialog: sociální práce je spoluprací klienta a týmu Anděla Strážného (sociální pracovnice, dispečerky tísňového pultu, aktivizační pracovnice). Setkání s klientem pojímáme jako rozhovor.

 • Otevřené jednání: vytváříme pravidla služby o kterých klienta před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby informujeme. Klient může kdykoliv požádat o přenastavení služby. Klient může smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí nebo penalizace.

 • Diskrétnost: dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva klientů a chráníme osobní i citlivé údaje.

 • Odbornost: principem služby je odborný a profesionální přístup k zájemci o službu i klientovi.

 • Respektování osobní svobody každého klienta: ke každému přistupujeme individuálně. Poskytovaná podpora se odvíjí od aktuálních potřeb každého klienta. Poskytování sociální služby a plánování vychází z klientova tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní potřeby a přání. 

 • Týmová práce: i když přistupujeme ke klientům individuálně, na řešení nepříznivé sociální situace klienta se může podílet celý tým pracovníků, v případě potřeby i dalších odborníků.

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.

3. Nabízené činnosti

Princip služby

Klient je vybaven naším monitorovacím zařízením s unikátními funkcemi, které je napojeno na nepřetržitý dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří reagují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém v reálném čase.

Působnost naší služby

Naše služba je poskytována v rámci celé České republiky, prakticky všude, kde je pokrytí signálem našich mobilních operátorů.

Výjezdy ke klientům

Ke klientům máme zajištěny výjezdy v rámci celé České republiky. V případě zmáčknutí SOS tlačítka a nutnosti fyzické kontroly klienta, můžeme vyslat na kontrolu stavu klienta proškolenou osobu, která zjistí situaci na místě a v případě nutnosti zajistí přivolání rychlé zdravotní pomoci. Můžeme zajistit i dovoz klíčů.

4. Specifika služby

Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky.

Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.

DRŽÍME SI STATUS " NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ TÍSŇOVÉ SLUŽBY"

Anděl pomáhá v rámci celé České republiky

Prostřednictvím monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem napojeným na náš dispečink zajistíme okamžitou pomoc školeného personálu v krizových situacích např. pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod.

Anděl Vám půjčí monitorovací zařízení zdarma.

 

 • Identifikátor sociální služby: 8384795
 • Druh sociální služby: § 41 - Tísňová péče
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 19.05.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Moderní tísňová služba Anděl Strážný je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

1. adaptační měsíc vždy ZDARMA

Aktivujeme službu - nic neplatíte, nefunguje zařízení - výměna zdarma, chcete ukončit službu - žádné storno poplatky. Platíte pouze pravidelný měsíční poplatek za telekomunikační služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Anděl Strážný, z.ú.

IČ poskytovatele

02771527

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu