Global Partner, Odlehčovací služby, Global Partner Péče, z.ú.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlínský kraj (KRAJ)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Na Honech I 5539,76005 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 

Cílová skupina:

Osoby v nepříznivé sociální situaci, zvláště pak senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, mentálním a zdravotním postižením, starší 19 let.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv
a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

 

- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.

Přirozeným sociálním prostředím se rozumí rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.

Poskytovat odlehčovací službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života uživatelů služeb a jejich rodin v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

 • Umožnit osobám z naší cílové skupiny, které již potřebují pomoc, zůstat ve svém přirozeném prostředí, (ročně 80 % uživatelů z celkového počtu),
 • předcházet situaci, kdy musí vyhledat službu pobytovou,
 • poskytnout osobám, které tvoří cílovou skupinu uživatelů, služby a takovou míru pomoci a podpory, aby byla udržena kvalita jejich života

3. Nabízené činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastí osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Identifikátor sociální služby: 8335759
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.10.2021 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:00-20:00  -  kapacita: 5 klientů
   Úterý  :  6:00-20:00
   Pátek  :  6:00-20:00
   Sobota  :  6:00-20:00
   Neděle  :  6:00-20:00
   Středa  :  6:00-20:00
   Čtvrtek  :  6:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 

Odkaz na ceník za poskytováné sociální služby:

https://www.gp.cz/files/gp_cenik_zs.pdf

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Global Partner Péče, z.ú.

IČ poskytovatele

09903046

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu