Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sociální služby Haná, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Kvasice (OBEC)

 • Kapacita: 20

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

- s mentálním postižením
- s kombinovaným postižením (ve smyslu mentální postižení + fyzické postižení a mentální postižení + smyslové postižení)
Věková kategorie pro přijetí v Domově pro osoby se zdravotním postižením:
mladí dospělí: 18 – 26 let, dospělí 27 – 50 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je poskytnutí pobytové sociální služby lidem, kteří se v důsledku zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní péči. Jsme schopni komplexně pečovat, pomáhat, podporovat a uspokojovat základní potřeby klientů a rozvíjet jejich potenciál. Ale neumíme a ani nechceme nahradit rodinu v její citové a vztahové bohatosti.

Cíle poskytované služby:

Dlouhodobý cíl: Zvyšování kvality poskytované péče a ubytování v návaznosti na využití stávajících schopností uživatele. 

Krátkodobé cíle: Snížit kapacitu zařízení, a to na 18 osob dle aktuálního transformačního plánu. Podporovat vztahy uživatelů s blízkými osobami, především s rodinou. 

 

3. Nabízené činnosti

Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány tyto základní činnosti:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Identifikátor sociální služby: 9985120
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2023 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za pobyt, stravování, případně nezbytné služby je stanovena ve Smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem a odvíjí se z typu poskytované služby, z formy ubytování, a zda se jedná o osobu zletilou s přiznaným důchodem. Výše úhrady je stanovena individuálně. Pro bližší informace a informace o výši aktuálního sazebníku kontaktujte sociálního pracovníka na telefonnímm čísle 734 262 115.

Fakultativní činnost

ANO

Poskytování a rozsah fakultativních služeb je ošetřen aktuální organizační směrnicí Sociálních služeb Haná, p.o.

Fakultativní činnosti: příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele, soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, TV, rádio), úschova cenností 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby Haná, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

17330947

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sociální služby Haná, příspěvková organizace

Kontaktujte službu