Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sociální služby Haná, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zborovice (OBEC)

 • Kapacita: 49

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina žadatelů o poskytování sociální služby by měla vycházet z jejich potřeb, míry podpory a návaznosti na jejich bydliště ve Zlínském kraji, případně na jejich sociální vazby na osoby žijící ve Zlínském kraji.

C í l o v á s k u p i n a uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od dvaceti sedmi let s mentálním, zdravotním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci vyžadující 24 hodinovou podporu.

Cílová skupina:

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením - specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách.

Věková struktura:

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

P o s l á n í m Domova je poskytovat podporu a péči dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, s rozvojem podpory jejich samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem uživatelů, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace.

C í l e m služby je:

 • zachovat či zvyšovat soběstačnost uživatele,
 • podporovat a motivovat uživatele k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace,
 • na základě individuálního přístupu zvyšovat seberealizaci uživatelů.

Tento obecný cíl služby je konkretizován v individuálním plánu každého uživatele a současně vychází z jeho možností, schopností a potřeb.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Nabízíme celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích. Součástí většiny pokojů je samostatné sociální zařízení. Některé pokoje jsou vybaveny kuchyňským koutem, některé balkonem.

Součástí poskytovaných služeb je zajištění celodenního stravování včetně dietního systému, úklidu, praní, žehlení. Běžnou součástí je zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně. Nabízíme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Zpřostředkováváme kontakt s rodinou, se společenským prostředím.

4. Specifika služby

Domov poskytuje sociální služby ve specifickém prostředí, které je charakterizováno dvěma samostatnými budovami,  uživatelé jsou umístěni dle svých potřeb a míry podpory ze strany poskytování sociální služby. Součástí služby je rozsáhlý park s rybníkem, který napomáhá k pocitu příjemného, poklidného prostředí s možností vycházek v přírodě.

 • Identifikátor sociální služby: 7585771
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2023 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za ubytování a stravování řeší organizační směrnice O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb.

Informace o úhradách podá sociální pracovnice. Kontakt na sociální pracovnici domova : 573 369 017, nikola.kamenikova@sslhana.cz

Fakultativní činnost

ANO

šicí práce nad rámec drobných oprav

drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele

rozmnožování tiskovin

perličková koupel - celková

perličková koupel - hornich, dolních končetin

cvičení dolních končetin na přístroji Thera trainer

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele

soukromé elektrospotřebiče na pokoji

telefonické služby - tarifikátor, automat

úschova cenností

Architektonická bezbariérovost

ANO

Uživatelé v DZP Zborovicích žijí ve dvou budovách. Nová budova je bezbariérová. Do budovy C je bezbariérový přístup, bariérové jsou sprchové kouty v jednotlivých domácnostech, které jsou postupně rekonstruovány na bezbariérové.

Název poskytovatele

Sociální služby Haná, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

17330947

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu