Poradenské centrum, Odborné sociální poradenství, Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlínský kraj (KRAJ)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Kroměříž (OBEC)Zlínský kraj (KRAJ)Uherské Hradiště (OBEC)Vsetín (OBEC)Zlín (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 14

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Oběti domácího násilí
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Nitranská 4091,76701 Kroměříž
 • Adresa: Nemocniční 955,75501 Vsetín
 • Adresa: Protzkarova 51,68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby nacházející se v obtížné osobní, partnerské a rodinné situaci související se vztahovými problémy, kterou nejsou schopny zvládat vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi, manžele, partnery i jednotlivce.

Cílová skupina není věkově omezena.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytování odborného sociálního poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládnout vlastními silami.

3. Nabízené činnosti

Služba je realizována na základě dohody mezi klientem a pracovníkem Poradenského centra s ohledem na jeho stanovený osobní cíl a v souladu s jeho potřebami, schopnostmi a dovednostmi. Je rovněž přihlíženo k aktuálnímu psychickému stavu klienta a k prostředí, v němž se nachází. Vždy je respektována vlastní vůle klienta a podporováno její uplatňování.

 

Služba je poskytována prostřednictvím těchto základních činností:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 • Identifikátor sociální služby: 8832852
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služeb: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována: 01.01.2023 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  09:00-13:00  -  Kroměříž
   Středa  :  09:00-11:00  -  Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-18:00  -  Zlín
   Úterý  :  08:00-18:00  -  Uherské Hradiště
   Úterý  :  08:00-17:30  -  Vsetín
   Úterý  :  08:00-15:00  -  Kroměříž
   Pondělí  :  08:00-17:30  -  Zlín
   Pondělí  :  08:00-18:00  -  Uherské Hradiště
   Pondělí  :  08:00-17:30  -  Vsetín
   Pondělí  :  08:00-17:30  -  Kroměříž
   Čtvrtek  :  08:00-17:30  -  Zlín
   Čtvrtek  :  08:00-15:30  -  Uherské Hradiště
   Čtvrtek  :  08:00-14:00  -  Vsetín
   Pátek  :  08:00-13:00  -  Zlín
   Pátek  :  08:00-13:00  -  Uherské Hradiště
   Pátek  :  08:00-13:00  -  Vsetín
   Středa  :  08:00-15:00  -  Zlín
   Středa  :  08:00-15:30  -  Uherské Hradiště
   Středa  :  08:00-14:30  -  Vsetín
   Středa  :  08:00-17:30  -  Kroměříž
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu